Tử vi trọn đời

Xem tử vi trọn đời - Tử vi 12 con giáp cung cấp cho bạn các thông tin tổng quát về cuộc đời, sự nghiệp, công danh, tình duyên trọn đời, tuổi hợp làm ăn, tuổi hợp vợ chồng, những năm may mắn… để từ đó giúp bạn nắm bắt những cơ hội lớn trong cuộc đời. Mời bạn xem tử vi trọn đời, tử vi 12 con giáp:

Năm: 1935
Can chi: Ất Hợi 
Giải thích: Quá Vãng Chi Trư - Lợn hay đi
Mệnh: Hỏa
Giải nghĩa : Lửa trên núi 


Tổng Quan:

Người tuổi Hợi là người kiên định, giỏi giang, cuộc đồi có mục đích rõ ràng. Họ sãn sàng hy sinh vì bạn bè, họ ưa hòa thuận ghét cãi vã.

Vận hạn cuộc đời:

Tuổi Hợi thường có bệnh trong người, nên chú ý các hạn ở các tuổi 28, 29 và 48, 49 Qua được các đại hạn sẽ sống thọ. Trong công việc họ luôn trở thành nhân vật lập nghiệp có tài. Làm mọi người ngưỡng mộ

Các mối quan hệ:

Trong quan các mối quan hệ họ hợp với tuổi Mèo, Dê, nên tránh tuổi Khỉ, và họ đại kỵ tuổi Rắn

Loading...