$nbsp;

Tag: văn khấn tại nhà

Văn khấn gia tiên ngày rằm hay còn gọi là ngày Vọng hàng tháng

Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
Thư viện tổng hợp
Văn khấn đức Địa tạng Vương Bồ tát- Giáo chủ chốn U Minh
Niệm chú đại bi tại nhà, hiểu thế nào cho đúng