$nbsp;

Xem sao hạn 2019 tuổi Dần – Chi tiết về nam mạng, nữ mạng các tuổi Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần để biết năm Kỷ Hợi này gia chủ phạm sao gì và cách hóa giải sao hạn ra sao.

Xem sao hạn 2019 tuổi Dần

Xem sao hạn 2019 tuổi Canh Dần 1950

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Canh Dần nam mạng:

 • Mạng: Tòng bá Mộc (Cây tùng bách)
 • Sao chiếu mệnh: Kế Đô: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Địa võng: Nhiều lo âu
 • Vận Niên: Dương Hồi Ngàn (Dê về suối): Tốt
 • Thiên can: Canh gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Dần gặp Hợi: Nhị Hợp, hanh thông
 • Cách giải hạn: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 18 âm lịch hàng tháng.Dùng 21 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Thiên Vĩ Quan Phân Kế Đô Tinh Quân” thì vận hạn sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Canh Dần nữ mạng:

 • Mạng: Tòng bá Mộc (Cây tùng bách)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Địa Võng: Nhiều lo âu
 • Vận Niên: Dương Hồi Ngàn (Dê về suối): Tốt
 • Thiên can: Canh gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Dần gặp Hợi: Nhị Hợp, hanh thông
 • Cách giải hạn: Cúng sao giải hạn vào mỗi ngày 27 theo lịch âm hàng tháng. Dùng 12 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân Vị Tiền” thì sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Nhâm Dần 1962

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Nhâm Dần nam mạng:

 • Mạng : Kim bạch Kim (Vàng trắng)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm
 • Luận hạn: Toán Tận: Trở ngại, va vấp
 • Vận niên: Long Đắc Vũ (Rồng gặp mây): Tốt
 • Thiên can: Thiên can Nhâm gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Địa chi: Dần gặp Hợi: Nhị Hợp, hanh thông
 • Cách giải hạn: Tiến hành cúng sao giải hạn vào mỗi ngày rằm (15 âm lịch) hàng tháng . Dùng 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”, vận hạn sẽ được thuyên giảm bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Nhâm Dần nữ mạng:

 • Mạng: Kim bạch Kim (Vàng trắng)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Âm: May mắn, phúc lộc tốt
 • Luận hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng
 • Vận niên: Long Đắc Vũ (Rồng gặp mây): Tốt
 • Thiên can: Nhâm gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Dần gặp Hợi: Nhị Hợp, hanh thông
 • Cách giải hạn: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 26 âm lịch hàng tháng. Dùng 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân” thì hung hiểm sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Giáp Dần 1974

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Giáp Dần nam mạng:

 • Mạng: Đại khê Thủy (Nước suối lớn)
 • Sao chiếu mệnh: La Hầu: ốm đau, rối rắm
 • Luận hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp
 • Vận niên: Cẩu cuồng Phong (Chó dại) xấu
 • Thiên can: Giáp gặp Kỷ: Hợp: Có lợi
 • Địa chi: Dần gặp Hợi: Nhị Hợp, hanh thông
 • Cách giải hạn:  Tiến hành cúng sao giải hạn vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng hoặc 1 lần vào đầu năm mới. Dùng 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay hướng chính Bắc để khấn vái: “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”, sẽ giảm bớt vận hạn.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Giáp Dần nữ mạng:

 • Mạng: Đại Khê Thủy (nước suối lớn)
 • Sao chiếu mệnh: Kế Đô: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp
 • Vận niên: Cẩu cuồng Phong (Chó dại) xấu
 • Thiên can: Giáp gặp Kỷ: Hợp: Có lợi
 • Địa chi: Dần gặp Hợi: Nhị Hợp, hanh thông
 • Cách giải hạn: Hàng tháng nên cúng dâng sao giải hạn vào ngày 18 âm lịch. Dùng 21 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Thiên Vĩ Quan Phân Kế Đô Tinh Quân” thì vận hạn sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Bính Dần 1986

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Bính Dần nam mạng:

 • Mạng: Lư trung Hỏa (lửa trong lò)
 • Sao chiếu mệnh: Kế Đô: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Địa Võng: Nhiều lo âu
 • Vận niên: Dương Hồi Ngàn (Dê về suối): Tốt
 • Thiên can: Bính gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Dần gặp Hợi: Nhị Hợp, hanh thông
 • Cách giải hạn: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 18 âm lịch hàng tháng. Dùng 21 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Thiên Vĩ Quan Phân Kế Đô Tinh Quân” thì vận hạn sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Bính Dần nữ mạng:

 • Mạng: Lư trung Hỏa (Lửa lò)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Địa Võng: Nhiều lo âu
 • Vận niên: Dương Hồi Ngàn (Dê về suối): Tốt
 • Thiên can: Bính gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Dần gặp Hợi: Nhị Hợp, hanh thông
 • Cách giải hạn: Cúng sao giải hạn vào mỗi ngày 27 âm lịch hàng tháng. Dùng 12 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân Vị Tiền” thì sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Mậu Dần 1988

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Mậu Dần nam mạng:

 • Mạng: Thành đầu thổ (Đất trên thành)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm
 • Luận hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp
 • Vận niên: Thố lộng Nguyệt (Thỏ giỡn trăng): Tốt
 • Thiên can Mậu gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Dần gặp Hợi: Nhị Hợp, hanh thông
 • Cách giải hạn: Tiến hành cúng sao giải hạn vào mỗi ngày rằm (15 âm lịch) hàng tháng. Dùng 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”, vận hạn sẽ được thuyên giảm bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019  tuổi Mậu Dần nữ mạng:

 • Mạng: Thành đầu thổ (Đất trên thành)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Âm: May mắn, phúc lộc tốt
 • Luận hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp
 • Vận niên: Long ngộ Vân (Rồng gặp mây) tốt
 • Thiên can: Mậu gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Dần gặp Hợi: Nhị Hợp, hanh thông
 • Cách giải hạn: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 26 âm lịch hàng tháng. Dùng 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân” thì hung hiểm sẽ được nhẹ bớt phần nào.


Bài viết cùng chuyên mục

Xem thêm
Thư viện tổng hợp
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Văn khấn trước khi lau dọn bàn thờ ngày cuối năm chuẩn nhất
Tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh
Nữ xông nhà có được không? Có bầu xông đất tốt hay xấu
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Tử vi tháng 12/2021 của 12 con giáp chi tiết, đầy đủ nhất
Đặt câu hỏi
 • Hình thức tư vấn
 • Online
 • Mail
|
Tu vi