$nbsp;

Xem sao hạn 2019 tuổi Hợi – Chi tiết về nam mạng, nữ mạng các tuổi Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi để biết năm Kỷ Hợi này gia chủ phạm sao gì và cách hóa giải sao hạn ra sao.

Xem sao hạn 2019 tuổi Hợi nam mạng, nữ mạng chi tiết nhất

Xem sao hạn 2019 tuổi Hợi

Xem sao hạn 2019 tuổi Đinh Hợi 1947

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Đinh Hợi nam mạng:

 • Mạng : Ốc thượng Thổ (Đất tò vò)
 • Sao chiếu mệnh: La Hầu: ốm đau, rối rắm
 • Luận hạn: Tam Kheo: Xây xát tay chân
 • Vận niên: Cẩu cuồng Phong (Chó dại) xấu
 • Thiên Can: Đinh gặp Kỷ: Sinh xuất, hao tổn
 • Địa Chi: Hợi gặp Hợi: Thái Tuế, bất an, thay đổi, di chuyển
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng hoặc tiến hành 1 lần vào đầu năm mới. Dùng 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay hướng chính Bắc để khấn vái: “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”, sẽ giảm bớt vận hạn.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Đinh Hợi nữ mạng:

 • Mạng: Ốc thượng Thổ (Đất tò vò)
 • Sao chiếu mệnh: Kế Đô: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp
 • Vận niên: Cẩu cuồng Phong (Chó dại) xấu
 • Thiên Can: Đinh gặp Kỷ: Sinh xuất, hao tổn
 • Địa Chi: Hợi gặp Hợi: Thái Tuế, bất an, thay đổi, di chuyển
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 18 âm lịch hàng tháng. Dùng 21 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Thiên Vĩ Quan Phân Kế Đô Tinh Quân” thì vận hạn sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Kỷ Hợi 1959

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Kỷ Hợi nam mạng:

 • Mạng: Bình địa Mộc (Cây sát đất)
 • Sao chiếu mệnh: Kế Đô: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Địa Võng: Nhiều lo âu
 • Vận niên: Dương Hồi Ngàn (Dê về suối): Tốt
 • Thiên can: Kỷ gặp Kỷ: Tương Trợ: Thuận lợi
 • Địa chi: Hợi gặp Hợi: Thái Tuế, bất an, thay đổi, di chuyển
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 18 âm lịch hàng tháng. Dùng 21 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Thiên Vĩ Quan Phân Kế Đô Tinh Quân” thì vận hạn sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Kỷ Hợi nữ mạng:

 • Mạng: Bình địa Mộc (Cây sát đất)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết
 • Vận niên: Dương Hồi Ngàn (Dê về suối): Tốt
 • Thiên can: Kỷ gặp Kỷ: Tương Trợ: Thuận lợi
 • Địa chi: Hợi gặp Hợi: Thái Tuế, bất an, thay đổi, di chuyển
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào mỗi ngày 27 âm lịch hàng tháng. Dùng 12 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân Vị Tiền” thì sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Tân Hợi 1971

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Tân Hợi nam mạng:

 • Mạng: Xuyến xoa Kim (Vàng nữ trang)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm
 • Luận hạn: Toán Tận: Trở ngại, va vấp
 • Vận niên: Long ngộ Vân (Rồng gặp mây) tốt
 • Thiên can: Tân gặp Kỷ: Tương sinh: Có lợi
 • Địa chi: Hợi gặp Hợi: Thái Tuế, bất an, thay đổi, di chuyển
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào mỗi ngày rằm (15 âm lịch) hàng tháng. Dùng 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”, vận hạn sẽ được thuyên giảm bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Tân Hợi nữ mạng:

 • Mạng: Xuyến xoa Kim (Vàng nữ trang)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Âm: May mắn, phúc lộc tốt
 • Luận hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng
 • Vận niên: Long ngộ Vân (Rồng gặp mây) tốt
 • Thiên can: Tân gặp Kỷ: Tương sinh: Có lợi
 • Địa chi: Hợi gặp Hợi: Thái Tuế, bất an, thay đổi, di chuyển
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 26 âm lịch hàng tháng. Dùng 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân” thì hung hiểm sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Quý Hợi 1983

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Quý Hợi nam mạng:

 • Mạng: Đại hải Thủy (Nước biển lớn)
 • Sao chiếu mệnh: La Hầu: ốm đau, rối rắm
 • Luận hạn: Tam Kheo: Xây xát tay chân
 • Vận niên: Cẩu cuồng Phong (Chó dại) xấu
 • Thiên can: Quý gặp Kỷ: Phá, hao tổn
 • Địa chi: Hợi gặp Hợi: Thái Tuế, bất an, thay đổi, di chuyển
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào ngày mùng 8 theo lịch âm hàng thánghoặc tiến hành duy nhất 1 lần vào đầu năm mới. Dùng 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay hướng chính Bắc để khấn vái: “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”, sẽ giảm bớt vận hạn xui xẻo.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Quý Hợi nữ mạng:

 • Mạng: Đại hải Thủy (Nước biển lớn)
 • Sao chiếu mệnh: La Hầu: ốm đau, rối rắm
 • Luận hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp
 • Vận niên: Cẩu cuồng Phong (Chó dại) xấu
 • Thiên can: Quý gặp Kỷ: Phá, hao tổn
 • Địa chi: Hợi gặp Hợi: Thái Tuế, bất an, thay đổi, di chuyển
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 18 âm lịch hàng tháng. Dùng 21 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Thiên Vĩ Quan Phân Kế Đô Tinh Quân” thì vận hạn sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Ất Hợi 1995

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Ất Hợi nam mạng:

 • Mạng: Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi)
 • Sao chiếu mệnh: Kế Đô: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Địa Võng: Nhiều lo âu
 • Vận niên: Dương Hồi Ngàn (Dê về suối): Tốt
 • Thiên can: Ất gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Hợi gặp Hợi: Thái Tuế, bất an, thay đổi, di chuyển
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 18 âm lịch hàng tháng theo lịch vạn niên. Dùng 21 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Thiên Vĩ Quan Phân Kế Đô Tinh Quân” thì vận hạn sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019  tuổi Ất Hợi nữ mạng:

 • Mạng: Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Địa Võng: Nhiều lo âu
 • Vận niên: Dương Hồi Ngàn (Dê về suối): Tốt
 • Thiên can: Ất gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Hợi gặp Hợi: Thái Tuế, bất an, thay đổi, di chuyển
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào mỗi ngày 27 âm lịch hàng tháng. Dùng 12 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân Vị Tiền” thì sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.


Bài viết cùng chuyên mục

Xem thêm
Thư viện tổng hợp
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Văn khấn trước khi lau dọn bàn thờ ngày cuối năm chuẩn nhất
Tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh
Nữ xông nhà có được không? Có bầu xông đất tốt hay xấu
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Tử vi tháng 12/2021 của 12 con giáp chi tiết, đầy đủ nhất
Đặt câu hỏi
 • Hình thức tư vấn
 • Online
 • Mail
|
Tu vi