$nbsp;

Xem sao hạn 2019 tuổi Mão – Chi tiết về nam mạng, nữ mạng các tuổi Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão để biết năm Kỷ Hợi này gia chủ phạm sao gì và cách hóa giải sao hạn ra sao.

Xem sao hạn 2019 tuổi Mão nam mạng, nữ mạng chi tiết nhất

Xem sao hạn 2019 tuổi Mão

Xem sao hạn 2019 tuổi Tân Mão 1951

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Tân Mão nam mạng:

 • Mạng: Tòng bá Mộc (Cây tùng bách)
 • Sao chiếu mệnh: Vân Hớn: Chủ về rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Địa Võng: Nhiều lo âu
 • Vận niên: Trung Bình- Bình An Trọn Năm
 • Thiên can: Tân gặp Kỷ: Tương sinh: Có lợi
 • Địa chi: Mão gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 29 theo lịch âm hàng tháng. Dùng 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Nam mà khấn vái: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Tân Mão nữ mạng:

 • Mạng: Tòng bá Mộc (Cây tùng bách)
 • Sao chiếu mệnh: La Hầu: ốm đau, rối rắm
 • Luận hạn: Địa Võng: Nhiều lo âu
 • Vận niên: Trung Bình- Bình An Trọn Năm
 • Thiên can: Tân gặp Kỷ: Tương sinh: Có lợi
 • Địa chi: Mão gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng. Dùng 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay hướng chính Bắc để khấn vái : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”, thì hung hiểm sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Quý Mão 1963

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Quý Mão nam mạng:

 • Mạng : Kim bạch Kim (Vàng trắng)
 • Sao chiếu mệnh: Thủy Diệu: Có chuyện buồn
 • Luận hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp
 • Vận niên: Thử Quy Điền (Chuột về đồng) tốt
 • Thiên can: Quý gặp Kỷ: Phá, hao tổn
 • Địa chi: Mão gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Dùng 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”, thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Quý Mão nữ mạng:

 • Mạng: Kim Bạch Kim (Vàng trắng)
 • Sao chiếu mệnh: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Tam Kheo: Xây xát tay chân
 • Vận niên: Thử Quy Điền (Chuột về đồng) tốt
 • Thiên can: Quý gặp Kỷ: Phá, hao tổn
 • Địa chi: Mão gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào ngày 25 âm lịch hàng tháng. Dùng 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”, vận hạn sẽ được hóa giải bớt đôi phần.

Xem sao hạn 2019 tuổi Ất Mão 1975

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Ất Mão nam mạng:

 • Mạng: Đại khê Thủy (Nước khe lớn)
 • Sao chiếu mệnh: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng
 • Vận niên: Kê giáp Viên (Gà về vườn), tốt
 • Thiên can: Ất gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Mão gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải:  Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 25 âm lịch hàng tháng. Dùng 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”, vận hạn sẽ được hóa giải bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Ất Mão nữ mạng:

 • Mạng: Đại khê Thủy (Nước khe lớn)
 • Sao chiếu mệnh: Thủy Diệu: Có chuyện buồn
 • Luận hạn: Toán Tận: Trở ngại, va vấp
 • Vận niên: Kê giáp Viên (Gà về vườn), tốt
 • Thiên can: Ất gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Mão gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Dùng 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”, thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Đinh Mão 1987

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Đinh Mão nam mạng:

 • Mạng: Lư trung Hỏa (lửa lò)
 • Sao chiếu mệnh: Vân Hớn: Chủ về rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Thiên la: Tinh thần bất an
 • Vận niên: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương) xấu
 • Thiên can: Đinh gặp Kỷ: Sinh xuất, hao tổn
 • Địa chi: Mão gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 29 âm lịch hàng tháng. Dùng 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Nam mà khấn vái : “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Đinh Mão nữ mạng:

 • Mạng: Lư trung Hỏa (Lửa lò)
 • Sao chiếu mệnh: La Hầu: ốm đau, rối rắm
 • Luận hạn: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết
 • Vận niên: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương)
 • Thiên can: Đinh gặp Kỷ: Sinh xuất, hao tổn
 • Địa chi: Mão gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng. Dùng 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay hướng chính Bắc để khấn vái : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”, thì hung hiểm sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Kỷ Mão 1999

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Kỷ Mão nam mạng:

 • Mạng: Thành đầu Thổ (Đất trên tường)
 • Sao chiếu mệnh: Thủy Diệu: Có chuyện buồn
 • Luận hạn: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của
 • Vận niên: Thử Quy Điền (Chuột về đồng) tốt
 • Thiên can: Kỷ gặp Kỷ: Tương Trợ: Thuận lợi
 • Địa chi: Mão gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Nên cúng dâng sao giải hạn vào ngày 21 âm lịch hàng tháng.Dùng 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”, thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019  tuổi Kỷ Mão nữ mạng:

 • Mạng: Thành đầu Thổ (Đất trên tường)
 • Sao chiếu mệnh: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của
 • Vận niên: Thử Quy Điền (Chuột về đồng) tốt
 • Thiên can: Kỷ gặp Kỷ: Tương Trợ: Thuận lợi
 • Địa chi: Mão gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 25 âm lịch hàng tháng. Dùng 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”, vận hạn sẽ được hóa giải bớt phần nào.

Bài viết cùng chuyên mục

Xem thêm
Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
 • Hình thức tư vấn
 • Online
 • Mail
|