$nbsp;

Xem sao hạn 2019 tuổi Mùi- Chi tiết về nam mạng, nữ mạng các tuổi Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi để biết năm Kỷ Hợi này gia chủ phạm sao gì và cách hóa giải sao hạn ra sao.

Xem sao hạn 2019 tuổi Mùi nam mạng, nữ mạng chi tiết nhất

Xem sao hạn 2019 tuổi Mùi

Xem sao hạn 2019 tuổi Ất Mùi 1955

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Ất Mùi nam mạng:

 • Mạng: Sa trung Kim (Vàng trong cát)
 • Sao chiếu mệnh: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của
 • Vận niên: Trung Bình – Bình An Trọn Năm
 • Thiên can: Ất gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Mùi gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 18 âm lịch hàng tháng. Dùng 21 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Thiên Vĩ Quan Phân Kế Đô Tinh Quân” thì vận hạn sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Ất Mùi nữ mạng:

 • Mạng: Sa trung Kim (Vàng trong cát)
 • Sao chiếu mệnh: Vân Hớn: Chủ về rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của
 • Vận niên: Trung Bình – Bình An Trọn Năm
 • Thiên can: Ất gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Mùi gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào mỗi ngày 27 âm lịch hàng tháng. Dùng 12 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân Vị Tiền” thì sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Đinh Mùi 1967

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Đinh Mùi nam mạng:

 • Mạng : Thiên hà Thủy (Nước trên Trời)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Âm: May mắn, phúc lộc tốt
 • Luận hạn: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết
 • Vận niên: Hầu thực Quả (khỉ ăn trái) tốt
 • Thiên can: Đinh gặp Kỷ: Sinh xuất, hao tổn
 • Địa chi: Mùi gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 26 âm lịch hàng tháng hoặc có thể cúng một lần vào dịp đầu năm mới. Dùng 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân” thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Đinh Mùi nữ mạng:

 • Mạng: Thiên thượng Thủy (Nước trên trời)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm
 • Luận hạn: Thiên la: Tinh thần bất an
 • Vận niên: Hầu thực Quả (khỉ ăn trái) tốt
 • Thiên can: Đinh gặp Kỷ: Sinh xuất, hao tổn
 • Địa chi: Mùi gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào mỗi ngày rằm (15 âm lịch) hàng tháng hoặc tiến hành một lần vào dịp đầu năm mới. Dùng 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”, vận hạn xấu sẽ được giảm nhẹ phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Kỷ Mùi 1979

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Kỷ Mùi nam mạng:

 • Mạng: Thiên thượng Hỏa ( Lửa trên trời)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Toán Tận: Trở ngại, va vấp
 • Vận niên: Xà Hãm Tỉnh (Rắn bị nhốt): Xấu
 • Thiên can: Kỷ gặp Kỷ: Tương Trợ: Thuận lợi
 • Địa chi: Mùi gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Mỗi tháng vào ngày 27 theo lịch âm, dùng 12 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng Đông mà khấn vái: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”, hung hiểm sẽ nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Kỷ Mùi nữ mạng:

 • Mạng: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời)
 • Sao chiếu mệnh: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng
 • Vận niên: Xà Hãm Tỉnh (Rắn bị nhốt): Xấu
 • Thiên can: Kỷ gặp Kỷ: Tương Trợ: Thuận lợi
 • Địa chi: Mùi gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào ngày 19 âm lịch hàng tháng. Dùng 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái : “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân” thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Tân Mùi 1991

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Tân Mùi nam mạng:

 • Mạng: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi)
 • Sao chiếu mệnh: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của
 • Vận niên: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa)
 • Thiên can: Tân gặp Kỷ: Tương sinh: Có lợi
 • Địa chi: Mùi gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 19 âm lịch hàng tháng.ùng 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái : “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân” thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Tân Mùi nữ mạng:

 • Mạng: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi)
 • Sao chiếu mệnh: Vân Hớn: Chủ về rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của
 • Vận niên: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa)
 • Thiên can: Tân gặp Kỷ: Tương sinh: Có lợi
 • Địa chi: Mùi gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào ngày 29 âm lịch hàng tháng. Dùng 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Nam mà khấn vái: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Quý Mùi 2003

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Quý Mùi nam mạng:

 • Mạng : Dương liễu Mộc (Cây dương liễu)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Âm: May mắn, phúc lộc tốt
 • Luận hạn: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết
 • Vận niên: Hầu thực Quả (khỉ ăn trái) tốt
 • Thiên Can: Quý gặp Kỷ: Phá, hao tổn
 • Địa Chi: Mùi gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 26 âm lịch hàng tháng hoặc có thể cúng một lần vào dịp đầu năm mới. Dùng 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân” thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019  tuổi Quý Mùi nữ mạng:

 • Mạng: Dương liễu Mộc (Cây dương liễu)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm
 • Luận hạn: Thiên la: Tinh thần bất an
 • Vận niên: Hầu thực Quả (khỉ ăn trái) tốt
 • Thiên Can: Quý gặp Kỷ: Phá, hao tổn
 • Địa Chi: Mùi gặp Hợi: Tam Hợp, may mắn, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào mỗi ngày rằm (15 âm lịch) hàng tháng hoặc tiến hành một lần vào dịp đầu năm mới. Dùng 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”, vận hạn xấu sẽ được giảm nhẹ phần nào.


Bài viết cùng chuyên mục

Xem thêm
Thư viện tổng hợp
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Văn khấn trước khi lau dọn bàn thờ ngày cuối năm chuẩn nhất
Tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh
Nữ xông nhà có được không? Có bầu xông đất tốt hay xấu
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Tử vi tháng 12/2021 của 12 con giáp chi tiết, đầy đủ nhất
Đặt câu hỏi
 • Hình thức tư vấn
 • Online
 • Mail
|
Tu vi