$nbsp;

Xem sao hạn 2019 tuổi Ngọ – Chi tiết về nam mạng, nữ mạng các tuổi Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ để biết năm Kỷ Hợi này gia chủ phạm sao gì và cách hóa giải sao hạn ra sao.

Xem sao hạn 2019 tuổi Ngọ nam mạng, nữ mạng chi tiết nhất

Xem sao hạn 2019 tuổi Ngọ

Xem sao hạn 2019 tuổi Giáp Ngọ 1954

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Giáp Ngọ nam mạng:

 • Mạng : Sa trung Kim (vàng trong cát)
 • Sao chiếu mệnh: Thủy Diệu: Có chuyện buồn
 • Luận hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp
 • Vận niên: Thử Quy Điền (Chuột về đồng) tốt
 • Thiên can: Giáp gặp Kỷ: Hợp: Có lợi
 • Địa chi: Ngọ gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Dùng 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”, thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Giáp Ngọ nữ mạng:

 • Mạng: Sa trung Kim (Vàng trong cát)
 • Sao chiếu mệnh: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Tam Kheo: Xây xát tay chân
 • Vận niên: Thử Quy Điền (Chuột về đồng) tốt
 • Thiên can: Giáp gặp Kỷ: Hợp: Có lợi
 • Địa chi: Ngọ gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào ngày 25 âm lịch hàng tháng. Dùng 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”, vận hạn sẽ được hóa giải bớt đôi phần.

Xem sao hạn 2019 tuổi Bính Ngọ 1966

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Bính Ngọ nam mạng:

 • Mệnh : Thiên hà Thủy (Nước trên trời)
 • Sao chiếu mệnh: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng
 • Vận niên: Kê giáp Viên (Gà về vườn), tốt
 • Thiên can: Bính gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Ngọ gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải:  Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 25 âm lịch hàng tháng. Dùng 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”, vận hạn sẽ được hóa giải bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Bính Ngọ nữ mạng:

 • Mạng: Thiên hà Thủy (Nước trên Trời)
 • Sao chiếu mệnh: Thủy Diệu: Có chuyện buồn
 • Luận hạn: Toán Tận: Trở ngại, va vấp
 • Vận niên: Kê giáp Viên (Gà về vườn), tốt
 • Thiên can: Bính gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Ngọ gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Dùng 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”, thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Mậu Ngọ 1978

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Mậu Ngọ nam mạng:

 • Mạng: Thiên thượng Hỏa (Lửa lên trời)
 • Sao chiếu mệnh: Vân Hớn: Chủ về rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Thiên la: Tinh thần bất an
 • Vận niên: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương)
 • Thiên can: Mậu gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Ngọ gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào ngày 29 âm lịch hàng tháng hoặc cúng dâng sao giải hạn 1 lần vào dịp đầu năm mới. Dùng 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Nam mà khấn vái: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”, thì hung vận sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Mậu Ngọ nữ mạng:

 • Mạng: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên Trời)
 • Sao chiếu mệnh: La Hầu: ốm đau, rối rắm
 • Luận hạn: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết
 • Vận niên: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương)
 • Thiên can: Mậu gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Ngọ gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng. Dùng 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay hướng chính Bắc để khấn vái : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”, thì hung hiểm sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Canh Ngọ 1990

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Canh Ngọ nam mạng:

 • Mạng: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi)
 • Sao chiếu mệnh: Thủy Diệu: Có chuyện buồn
 • Luận hạn: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của
 • Vận niên: Thỏ lộng Nguyệt (Thỏ giỡn trăng): Tốt
 • Thiên can: Canh gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Ngọ gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Dùng 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”, thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Canh Ngọ nữ mạng:

 • Mạng: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi)
 • Sao chiếu mệnh: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của
 • Vận niên: Thỏ lộng Nguyệt (Thỏ giỡn trăng): Tốt
 • Thiên can: Canh gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Ngọ gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 25 âm lịch hàng tháng. Dùng 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”, vận hạn sẽ được hóa giải bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Nhâm Ngọ 2002

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Nhâm Ngọ nam mạng:

 • Mạng : Dương liễu Mộc (Cây dương liễu)
 • Sao chiếu mệnh: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng
 • Vận niên: Kê giáp Viên (Gà về vườn), tốt
 • Thiên Can: Nhâm gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa Chi: Ngọ gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 25 âm lịch hàng tháng. Dùng 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”, vận hạn sẽ được hóa giải bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019  tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng:

 • Mạng : Dương liễu Mộc (Cây dương liễu)
 • Sao chiếu mệnh: Thủy Diệu: Có chuyện buồn
 • Luận hạn: Toán Tận: Trở ngại, va vấp
 • Vận niên: Hầu thực Quả (khỉ ăn trái) tốt
 • Thiên Can: Nhâm gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa Chi: Ngọ gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Dùng 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”, thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Bài viết cùng chuyên mục

Xem thêm
Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
 • Hình thức tư vấn
 • Online
 • Mail
|