$nbsp;

Xem sao hạn 2019 tuổi Sửu – Chi tiết về nam mạng, nữ mạng các tuổi Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu để biết năm Kỷ Hợi này gia chủ phạm sao gì và cách hóa giải sao hạn ra sao.

Xem sao hạn 2019 tuổi Sửu nam mạng, nữ mạng chi tiết nhất

Xem sao hạn 2019 tuổi Sửu nam mạng, nữ mạng chi tiết nhất

Xem sao hạn 2019 tuổi Kỷ Sửu 1949

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Kỷ Sửu nam mạng:

 • Mạng : Tích lịch Hỏa (Lửa sấm sét)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Âm: May mắn, phúc lộc tốt
 • Hạn: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết
 • Vận Niên: Trung Bình – Bình An Trọn Năm
 • Thiên Can: Kỷ gặp Kỷ: Tương Trợ: Thuận lợi
 • Địa Chi: Sửu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Giải hạn: Hàng tháng vào ngày 26 theo lịch âm, nam mạng Kỷ Sửu 1949 nên cúng dâng sao giải hạn, hoặc có thể cúng một lần vào dịp đầu năm mới.
 • Cách hóa giải: Dùng 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân” thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Kỷ Sửu nữ mạng:

 • Mạng: Tích lịch Hỏa (Lửa sấm sét)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm
 • Hạn: Thiên la: Tinh thần bất an
 • Vận Niên: Trung Bình – Bình An Trọn Năm
 • Thiên Can: Kỷ gặp Kỷ: Tương Trợ: Thuận lợi
 • Địa Chi: Sửu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Giải hạn: Nên tiến hành cúng sao giải hạn vào mỗi ngày rằm (15 âm lịch) hàng tháng hoặc tiến hành một lần vào dịp đầu năm mới.
 • Cách hóa giải: Dùng 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”, vận hạn xấu sẽ được giảm nhẹ phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Tân Sửu 1961

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Tân Sửu nam mạng:

 • Mạng: Bích thượng Thổ (Đất trên tường)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt
 • Hạn: Thiên la: Tinh thần bất an
 • Vận niên: Trung Bình – Bình An Trọn Năm
 • Thiên can: Tân gặp Kỷ: Tương sinh: Có lợi
 • Địa chi: Sửu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Giải hạn: Nên tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào mỗi ngày 27 âm lịch hàng tháng.
 • Cách hóa giải: Dùng 12 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân Vị Tiền” thì sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Tân Sửu nữ mạng:

 • Mạng: Bích Thượng Thổ (đất trên tường)
 • Sao chiếu mệnh: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai
 • Hạn: Thiên la: Tinh thần bất an
 • Vạn niên: Trung Bình – Bình An Trọn Năm
 • Thiên can: Tân gặp Kỷ: Tương sinh: Có lợi
 • Địa chi: Sửu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Giải hạn: Nữ mệnh Tân Sửu sinh năm 1961 nên tiến hành cúng sao giải hạn vào ngày 19 âm lịch hàng tháng hoặc 1 lần duy nhất vào đầu năm mới.
 • Cách hóa giải: Dùng 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái : “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân” thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Quý Sửu 1973

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Quý Sửu nam mạng:

 • Mạng: Tang đố Mộc (Cây dâu tằm)
 • Sao chiếu mệnh: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai
 • Hạn: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của
 • Vận niên: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa)
 • Thiên can: Quý gặp Kỷ: Phá, hao tổn
 • Địa chi: Sửu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Giải hạn: Mỗi tháng, vào ngày 19 âm lịch tiến hành cúng dâng sao giải hạn.
 • Cách hóa giải: Dùng 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái : “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân” thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Quý Sửu nữ mạng:

 • Mạng: Tang đố: Mộc (Cây dâu tằm)
 • Sao chiếu mệnh: Vân Hớn: Chủ về rối rắm, nạn tai
 • Hạn: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của
 • Vận niên: Kê giáp Viên (Gà về vườn), tốt
 • Thiên can: Quý gặp Kỷ: Phá, hao tổn
 • Địa chi: Sửu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Giải hạn: Cứ đến ngày 29 âm lịch hàng tháng có thể tiến hành cúng sao giải hạn.
 • Cách hóa giải: Dùng 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Nam mà khấn vái: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Ất Sửu 1985

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Ất Sửu nam mạng:

 • Mạng: Hải trung Kim (Vàng giữa biển)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Âm: May mắn, phúc lộc tốt
 • Hạn: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết
 • Vận niên: Hầu thực Quả (khỉ ăn trái) tốt
 • Thiên can: Ất gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Sửu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Giải hạn: Hàng tháng vào ngày 26 âm lịch, nam mạng Ất Sửu nên cúng dâng sao giải hạn, hoặc có thể cúng một lần vào dịp đầu năm mới.
 • Cách hóa giải: Dùng 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân” thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Ất Sửu nữ mạng:

 • Mạng: Hải Trung Kim (Vàng giữa biển)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm
 • Hạn: Thiên la: Tinh thần bất an
 • Vận niên: Hầu thực Quả (khỉ ăn trái) tốt
 • Thiên can: Ất gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Sửu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách giải hạn: Nên tiến hành cúng sao giải hạn vào mỗi ngày rằm (15 âm lịch) hàng tháng hoặc tiến hành một lần vào dịp đầu năm mới.
 • Cáchhóa giải: Dùng 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”, vận hạn xấu sẽ được giảm nhẹ phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Đinh Sửu 1997

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Đinh Sửu nam mạng:

 • Mạng: Giang hạ Thủy (Nước cuối Sông)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt
 • Hạn: Toán Tận: Trở ngại, va vấp
 • Vận niên: Xà Hãm Tỉnh (Rắn bị nhốt): Xấu
 • Thiên can: Đinh gặp Kỷ: Sinh xuất, hao tổn
 • Địa chi: Sửu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Mỗi tháng vào ngày 27 âm lịch dùng 12 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng Đông mà khấn vái: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”, hung hiểm sẽ nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019  tuổi Đinh Sửu nữ mạng:

 • Mạng: Giang hạ Thủy (Nước cuối Sông)
 • Sao chiếu mệnh: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai
 • Hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng
 • Vận niên: Xà Hãm Tỉnh (Rắn bị nhốt): Xấu
 • Thiên can: Đinh gặp Kỷ: Sinh xuất, hao tổn
 • Địa chi: Sửu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Giải hạn: Vào ngày 19 âm lịch hàng tháng nên tiến hành cúng sao giải hạn.
 • Cách hóa giải : Dùng 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái : “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân” thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.


Bài viết cùng chuyên mục

Xem thêm
Thư viện tổng hợp
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Văn khấn trước khi lau dọn bàn thờ ngày cuối năm chuẩn nhất
Tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh
Nữ xông nhà có được không? Có bầu xông đất tốt hay xấu
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Tử vi tháng 12/2021 của 12 con giáp chi tiết, đầy đủ nhất
Đặt câu hỏi
 • Hình thức tư vấn
 • Online
 • Mail
|
Tu vi