$nbsp;

Xem sao hạn 2019 tuổi Thân – Chi tiết về nam mạng, nữ mạng các tuổi Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Thân, Giáp Thân để biết năm Kỷ Hợi này gia chủ phạm sao gì và cách hóa giải sao hạn ra sao.

Xem sao hạn 2019 tuổi Thân nam mạng, nữ mạng chi tiết nhất

Xem sao hạn 2019 tuổi Thân

Xem sao hạn 2019 tuổi Bính Thân 1956

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Bính Thân nam mạng:

 • Mạng : Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi)
 • Sao chiếu mệnh: La Hầu: ốm đau, rối rắm
 • Luận hạn: Tam Kheo: Xây xát tay chân
 • Vận niên: Cẩu cuồng Phong (Chó dại) xấu
 • Thiên can: Bính gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Thân gặp Hợi: Lục Hại, phá hoại, thương tật, khó khăn
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng hoặc tiến hành 1 lần vào đầu năm mới. Dùng 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay hướng chính Bắc để khấn vái: “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”, sẽ giảm bớt vận hạn.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Bính Thân nữ mạng:

 • Mạng: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi)
 • Sao chiếu mệnh: Kế Đô: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp
 • Vận niên: Cẩu cuồng Phong (Chó dại) xấu
 • Thiên can: Bính gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Thân gặp Hợi: Lục Hại, phá hoại, thương tật, khó khăn
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 18 âm lịch hàng tháng. Dùng 21 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Thiên Vĩ Quan Phân Kế Đô Tinh Quân” thì vận hạn sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Mậu Thân 1968

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Mậu Thân nam mạng:

 • Mạng: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn)
 • Sao chiếu mệnh: Kế Đô: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Địa Võng: Nhiều lo âu
 • Vận niên: Dương Hồi Ngàn (Dê về suối): Tốt
 • Thiên can: Mậu gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Thân gặp Hợi: Lục Hại, phá hoại, thương tật, khó khăn
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 18 âm lịch hàng tháng. Dùng 21 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây, đồng thời vái: “Thiên Vĩ Quan Phân Kế Đô Tinh Quân” thì vận hạn sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Mậu Thân nữ mạng:

 • Mạng: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Địa Võng: Nhiều lo âu
 • Vận niên: Dương Hồi Ngàn (Dê về suối): Tốt
 • Thiên can: Canh gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Thân gặp Hợi: Lục Hại, phá hoại, thương tật, khó khăn
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào mỗi ngày 27 âm lịch hàng tháng. Dùng 12 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây, đồng thời khấn: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân Vị Tiền” thì sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Canh Thân 1980

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Canh Thân nam mạng:

 • Mạng: Thạch lựu Mộc (Cây Thạch Lựu)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm
 • Luận hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp
 • Vận niên: Long ngộ Vân (Rồng gặp mây) tốt
 • Thiên can: Canh gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Thân gặp Hợi: Lục Hại, phá hoại, thương tật, khó khăn
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào mỗi ngày rằm (15 âm lịch) hàng tháng. Dùng 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”, vận hạn sẽ được thuyên giảm bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Canh Thân nữ mạng:

 • Mạng: Thạch lựu Mộc (Cây thạch Lựu)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Âm: May mắn, phúc lộc tốt
 • Luận hạn: Tam Kheo: Xây xát tay chân
 • Vận niên: Long ngộ Vân (Rồng gặp mây) tốt
 • Thiên can: Canh gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Thân gặp Hợi: Lục Hại, phá hoại, thương tật, khó khăn
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 26 âm lịch hàng tháng. Dùng 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân” thì hung hiểm sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Nhâm Thân 1992

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Nhâm Thân nam mạng:

 • Mạng: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm)
 • Sao chiếu mệnh: La Hầu: ốm đau, rối rắm
 • Luận hạn: Tam Kheo: Xây xát tay chân
 • Vận niên: Cẩu cuồng Phong (Chó dại) xấu
 • Thiên can: Nhâm gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Thân gặp Hợi: Lục Hại, phá hoại, thương tật, khó khăn
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng hoặc tiến hành 1 lần vào đầu năm mới. Dùng 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay hướng chính Bắc để khấn vái: “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”, sẽ giảm bớt vận hạn.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Nhâm Thân nữ mạng:

 • Mạng: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm)
 • Sao chiếu mệnh: Kế Đô: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Toán Tận: Trở ngại, va vấp
 • Vận niên: Cẩu cuồng Phong (Chó dại) xấu
 • Thiên can: Nhâm gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Thân gặp Hợi: Lục Hại, phá hoại, thương tật, khó khăn
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 18 âm lịch hàng tháng. Dùng 21 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Thiên Vĩ Quan Phân Kế Đô Tinh Quân” thì vận hạn sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Giáp Thân 2004

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Giáp Thân nam mạng:

 • Mạng: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng)
 • Sao chiếu mệnh: Kế Đô: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Địa Võng: Nhiều lo âu
 • Vận niên: Long ngộ Vân (Rồng gặp mây) tốt
 • Thiên can: Giáp gặp Kỷ: Hợp: Có lợi
 • Địa chi: Thân gặp Hợi: Lục Hại, phá hoại, thương tật, khó khăn
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 18 âm lịch hàng tháng. Dùng 21 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Thiên Vĩ Quan Phân Kế Đô Tinh Quân” thì vận hạn sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019  tuổi Giáp Thân nữ mạng:

 • Mạng: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Địa Võng: Nhiều lo âu
 • Vận niên: Long ngộ Vân (Rồng gặp mây) tốt
 • Thiên can: Giáp gặp Kỷ: Hợp: Có lợi
 • Địa chi: Thân gặp Hợi: Lục Hại, phá hoại, thương tật, khó khăn
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào mỗi ngày 27 âm lịch hàng tháng. Dùng 12 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân Vị Tiền” thì sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.


Bài viết cùng chuyên mục

Xem thêm
Thư viện tổng hợp
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Văn khấn trước khi lau dọn bàn thờ ngày cuối năm chuẩn nhất
Tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh
Nữ xông nhà có được không? Có bầu xông đất tốt hay xấu
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Tử vi tháng 12/2021 của 12 con giáp chi tiết, đầy đủ nhất
Đặt câu hỏi
 • Hình thức tư vấn
 • Online
 • Mail
|
Tu vi