$nbsp;

Xem sao hạn 2019 tuổi Thìn – Chi tiết về nam mạng, nữ mạng các tuổi Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn để biết năm Kỷ Hợi này gia chủ phạm sao gì và cách hóa giải sao hạn ra sao.

Xem sao hạn 2019 tuổi Thìn nam mạng, nữ mạng chi tiết nhất

Xem sao hạn 2019 tuổi Thìn

Xem sao hạn 2019 tuổi Nhâm Thìn 1952

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Nhâm Thìn nam mạng:

 • Mạng : Trường lưu Thủy (Nước sông dài)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Thiên la: Tinh thần bất an
 • Vận niên: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa)
 • Thiên can: Nhâm gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Thìn gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào mỗi ngày 27 âm lịch hàng tháng. Dùng 12 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân Vị Tiền” thì sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Nhâm Thìn nữ mạng:

 • Mạng: Trường Lưu Thủy (nước sông dài)
 • Sao chiếu mệnh: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết
 • Vận niên: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa)
 • Thiên can: Nhâm gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Thìn gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào ngày 19 âm lịch hàng tháng. Dùng 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái : “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân” thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Giáp Thìn 1964

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Giáp Thìn nam mạng:

 • Mạng : Phúc đăng Hỏa (Lửa đèn)
 • Sao chiếu mệnh: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của
 • Vận niên: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa)
 • Thiên can: Giáp gặp Kỷ: Hợp: Có lợi
 • Địa chi: Thìn gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 19 âm lịch hàng tháng. Dùng 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái : “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân” thì sẽ được nhẹ bớt phần n

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Giáp Thìn nữ mạng:

 • Mạng: Phúc đăng Hỏa (Lửa đèn)
 • Sao chiếu mệnh: Vân Hớn: Chủ về rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của
 • Vận niên: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa)
 • Thiên can: Giáp gặp Mậu: Khắc xuất, thắng lợi
 • Địa chi: Thìn gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào ngày 29 âm lịch hàng tháng. Dùng 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Nam mà khấn vái: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Bính Thìn 1976

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Bính Thìn nam mạng:

 • Mạng: Sa trung Thổ (Đất pha cát)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Âm: May mắn, phúc lộc tốt
 • Luận hạn: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết
 • Vận niên: Hầu thực Quả (khỉ ăn trái) tốt
 • Thiên can: Bính gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Thìn gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải:  Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 26 âm lịch hàng tháng. Dùng 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân” thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Bính Thìn nữ mạng:

 • Mạng: Sa trung Thổ ( đất pha cát)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm
 • Luận hạn: Thiên la: Tinh thần bất an
 • Vận niên: Hầu thực Quả (khỉ ăn trái) tốt
 • Thiên can: Bính gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Thìn gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào mỗi ngày rằm (15 âm lịch) hàng tháng. Dùng 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”, vận hạn sẽ được thuyên giảm bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Mậu Thìn 1988

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Mậu Thìn nam mạng:

 • Mạng: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Toán Tận: Trở ngại, va vấp
 • Vận niên: Xà Hãm Tỉnh (Rắn bị nhốt): Xấu
 • Thiên can: Mậu gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Thìn gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành dâng sao giải hạn vào ngày 27 âm lịch hàng tháng. Dùng 12 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng Đông mà khấn vái: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”, hung hiểm sẽ nhẹ bớt phần nà

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Mậu Thìn nữ mạng:

 • Mạng: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn)
 • Sao chiếu mệnh: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng
 • Vận niên: Xà Hãm Tỉnh (Rắn bị nhốt): Xấu
 • Thiên can: Mậu gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Thìn gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào ngày 19 âm lịch hàng tháng. Dùng 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái : “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân” thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Canh Thìn 2000

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Canh Thìn nam mạng:

 • Mạng: Bạch lạp Kim (Vàng chân đèn)
 • Sao chiếu mệnh: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Tam Kheo: Xây xát tay chân
 • Vận niên: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa)
 • Thiên can: Canh gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Thìn gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 19 âm lịch hàng tháng. Dùng 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái : “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân” thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019  tuổi Canh Thìn nữ mạng:

 • Mạng: Bạch lạp Kim (Vàng chân đèn)
 • Sao chiếu mệnh: Vân Hớn: Chủ về rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp
 • Vận niên: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa)
 • Thiên can: Đinh gặp Kỷ: Sinh xuất, hao tổn
 • Địa chi: Thìn gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn mỗi tháng vào ngày 29 âm lịch. Dùng 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Nam mà khấn vái : “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.


Bài viết cùng chuyên mục

Xem thêm
Thư viện tổng hợp
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Văn khấn trước khi lau dọn bàn thờ ngày cuối năm chuẩn nhất
Tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh
Nữ xông nhà có được không? Có bầu xông đất tốt hay xấu
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Tử vi tháng 12/2021 của 12 con giáp chi tiết, đầy đủ nhất
Đặt câu hỏi
 • Hình thức tư vấn
 • Online
 • Mail
|
Tu vi