$nbsp;

Xem sao hạn 2019 tuổi Tuất – Chi tiết về nam mạng, nữ mạng các tuổi Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất để biết năm Kỷ Hợi này gia chủ phạm sao gì và cách hóa giải sao hạn ra sao.

Xem sao hạn 2019 tuổi Tuất nam mạng, nữ mạng chi tiết nhất

Xem sao hạn 2019 tuổi Tuất

Xem sao hạn 2019 tuổi Mậu Tuất 1958

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Mậu Tuất nam mạng:

 • Mạng: Bình địa Mộc (Cây sát đất)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Âm: May mắn, phúc lộc tốt
 • Luận hạn: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết
 • Vận niên: Hầu thực Quả (khỉ ăn trái) tốt
 • Thiên can: Mậu gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Địa chi Tuất gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 26 theo lịch âm hàng tháng hoặc có thể cúng một lần vào dịp đầu năm mới. Dùng 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân” thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Mậu Tuất nữ mạng:

 • Mạng: Bình địa Mộc (Cây sát đất)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm
 • Luận hạn: Thiên la: Tinh thần bất an
 • Vận niên: Hầu thực Quả (khỉ ăn trái) tốt
 • Thiên can: Mậu gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Tuất gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào mỗi ngày rằm (15 âm lịch) hàng tháng hoặc tiến hành một lần vào dịp đầu năm mới. Dùng 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”, vận hạn xấu sẽ được giảm nhẹ phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Canh Tuất 1970

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Canh Tuất nam mạng:

 • Mạng: Xuyến xoa Kim (Vàng trang sức)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Toán Tận: Trở ngại, va vấp
 • Vận Niên: Xà Hãm Tỉnh (Rắn bị nhốt): Xấu
 • Thiên can: Canh gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Tuất gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Mỗi tháng vào ngày 27 âm lịch dùng 12 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng Đông mà khấn vái: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”, hung hiểm sẽ nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Canh Tuất nữ mạng:

 • Mạng: Xuyến xoa Kim (Vàng nữ trang)
 • Sao chiếu mệnh: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng
 • Vận niên: Xà Hãm Tỉnh (Rắn bị nhốt): Xấu
 • Thiên can: Canh gặp Mậu: Tương sinh: Có lợi
 • Địa chi: Tuất gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vVào ngày 19 âm lịch hàng tháng. Dùng 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái : “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân” thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Nhâm Tuất 1982

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Nhâm Tuất nam mạng:

 • Mạng: Đại hải Thủy (Nước biển lớn)
 • Sao chiếu mệnh: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của
 • Vận niên: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa)
 • Thiên can: Nhâm gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Tuất gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 19 âm lịch tiến hành hàng tháng. Dùng 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái : “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân” thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Nhâm Tuất nữ mạng:

 • Mạng: Đại hải Thủy (Nước biển lớn)
 • Sao chiếu mệnh: Vân Hớn: Chủ về rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của
 • Vận niên: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa)
 • Thiên can: Nhâm gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Tuất gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào ngày 29 âm lịch hàng tháng. Dùng 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Nam mà khấn vái: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Giáp Tuất 1994

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Giáp Tuất nam mạng:

 • Mạng: Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Âm: May mắn, phúc lộc tốt
 • Luận hạn: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết
 • Vận niên: Hầu thực Quả (khỉ ăn trái) tốt
 • Thiên can: Giáp gặp Kỷ: Hợp: Có lợi
 • Địa chi: Tuất gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 26 âm lịch hàng tháng hoặc có thể cúng một lần vào dịp đầu năm mới. Dùng 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân” thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Giáp Tuất nữ mạng:

 • Mạng: Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm
 • Luận hạn: Thiên la: Tinh thần bất an
 • Vận niên: Hầu thực Quả (khỉ ăn trái) tốt
 • Thiên can: Giáp gặp Kỷ: Hợp: Có lợi
 • Địa chi: Tuất gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào mỗi ngày rằm (15 âm lịch) hàng tháng hoặc tiến hành một lần vào dịp đầu năm mới. Dùng 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”, vận hạn xấu sẽ được giảm nhẹ phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Bính Tuất 2006

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Bính Tuất nam mạng:

 • Mạng: Ốc thượng Thổ (Đất tò vò)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Toán Tận: Trở ngại, va vấp
 • Vận niên: Hổ dõng Thiên (Cọp ra oai)
 • Thiên can: Bính gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Tuất gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Vào ngày 27 âm lịch  hàng tháng dùng 12 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng Đông mà khấn vái: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”, hung hiểm sẽ nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019  tuổi Bính Tuất nữ mạng:

 • Mạng: Ốc thượng Thổ (Đất tò vò)
 • Sao chiếu mệnh: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng
 • Vận niên: Hổ dõng Thiên (Cọp ra oai)
 • Thiên can: Bính gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Tuất gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào ngày 19 âm lịch hàng tháng hoặc tiến hành 1 lần vào dịp đầu năm mới. Dùng 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái : “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân” thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.


Bài viết cùng chuyên mục

Xem thêm
Thư viện tổng hợp
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Văn khấn trước khi lau dọn bàn thờ ngày cuối năm chuẩn nhất
Tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh
Nữ xông nhà có được không? Có bầu xông đất tốt hay xấu
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Tử vi tháng 12/2021 của 12 con giáp chi tiết, đầy đủ nhất
Đặt câu hỏi
 • Hình thức tư vấn
 • Online
 • Mail
|
Tu vi