$nbsp;

Xem sao hạn 2019 tuổi Tỵ – Chi tiết về nam mạng, nữ mạng các tuổi Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ để biết năm Kỷ Hợi này gia chủ phạm sao gì và cách hóa giải sao hạn ra sao.

Xem sao hạn 2019 tuổi Tỵ nam mạng, nữ mạng chi tiết nhất

Xem sao hạn 2019 tuổi Tỵ

Xem sao hạn 2019 tuổi Quý Tỵ 1953

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Quý Tỵ nam mạng:

 • Mạng : Trường lưu Thủy (Nước sông dài)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm
 • Luận hạn: Toán Tận: Trở ngại, va vấp
 • Vận niên: Trung Bình – Bình An Trọn Năm
 • Thiên can: Tỵ gặp Hợi: Tương Xung, Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Địa chi: Quý gặp Kỷ: Phá, hao tổn
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào ngày rằm (15 âm lịch) hàng tháng. Dùng 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”, vận hạn sẽ được thuyên giảm bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Quý Tỵ nữ mạng:

 • Mạng: Trường lưu Thủy (Nước sông dài)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Âm: May mắn, phúc lộc tốt
 • Luận hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng
 • Vận niên: Trung Bình – Bình An Trọn Năm
 • Thiên can: Nhâm gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Tỵ gặp Hợi: Tương Xung, Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 26 âm lịch hàng tháng. Dùng 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân” thì hung hiểm sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Ất Tỵ 1965

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Ất Tỵ nam mạng:

 • Mạng: Phúc đăng Hỏa (lửa đèn)
 • Sao chiếu mệnh: La Hầu: ốm đau, rối rắm
 • Luận hạn: Tam Kheo: Xây xát tay chân
 • Vận niên: Cẩu cuồng Phong (Chó dại) xấu
 • Thiên can: Ất gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Tỵ gặp Hợi: Tương Xung, Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào mùng 8 theo lịch âm hàng tháng hoặc tiến hành 1 lần vào đầu năm mới. Dùng 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay hướng chính Bắc để khấn vái: “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”, sẽ giảm bớt vận hạn.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Ất Tỵ nữ mạng:

 • Mạng: Phúc đăng Hỏa (Lửa đèn)
 • Sao chiếu mệnh: Kế Đô: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp
 • Vận niên: Cẩu cuồng Phong (Chó dại) xấu
 • Thiên can: Ất gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Tỵ gặp Hợi: Tương Xung, Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 18 âm lịch hàng tháng. Dùng 21 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Thiên Vĩ Quan Phân Kế Đô Tinh Quân” thì vận hạn sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Đinh Tỵ 1977

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Đinh Tỵ nam mạng:

 • Mạng: Sa trung Thổ (Đất pha cát)
 • Sao chiếu mệnh: Kế Đô: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Địa Võng: Nhiều lo âu
 • Vận niên: Dương Hồi Ngàn (Dê về suối): Tốt
 • Thiên can: Đinh gặp Kỷ: Sinh xuất, hao tổn
 • Địa chi: Tỵ gặp Hợi: Tương Xung, Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 18 âm lịch hàng tháng. Dùng 21 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Thiên Vĩ Quan Phân Kế Đô Tinh Quân” thì vận hạn sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Đinh Tỵ nữ mạng:

 • Mạng: Sa trung Thổ (Đất pha cát)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Địa Võng: Nhiều lo âu
 • Vận niên: Dương Hồi Ngàn (Dê về suối): Tốt
 • Thiên can: Đinh gặp Kỷ: Sinh xuất, hao tổn
 • Địa chi: Tỵ gặp Hợi: Tương Xung, Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào ngày 27 âm lịch hàng tháng. Dùng 12 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân Vị Tiền” thì sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Kỷ Tỵ 1989

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Kỷ Tỵ nam mạng:

 • Mạng: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm
 • Luận hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp
 • Vận niên: Long ngộ Vân (Rồng gặp mây) tốt
 • Thiên can: Kỷ gặp Kỷ: Tương Trợ: Thuận lợi
 • Địa chi: Tỵ gặp Hợi: Tương Xung, Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào ngày rằm (15 âm lịch) hàng tháng. Dùng 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”, vận hạn sẽ được thuyên giảm bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng:

 • Mạng: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn)
 • Sao chiếu mệnh: Thái Âm: May mắn, phúc lộc tốt
 • Luận hạn: Tam Kheo: Xây xát tay chân
 • Vận niên: Long ngộ Vân (Rồng gặp mây) tốt
 • Thiên can: Kỷ gặp Kỷ: Tương Trợ: Thuận lợi
 • Địa chi: Tỵ gặp Hợi: Tương Xung, Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 26 âm lịch hàng tháng. Dùng 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân” thì hung hiểm sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Tân Tỵ 2001

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Tân Tỵ nam mạng:

 • Mạng: Bạch lạp Kim (Vàng chân đèn)
 • Sao chiếu mệnh: La Hầu: ốm đau, rối rắm
 • Luận hạn: Tam Kheo: Xây xát tay chân
 • Vận niên: Cẩu cuồng Phong (Chó dại) xấu
 • Thiên Can: Tân gặp Kỷ: Tương sinh: Có lợi
 • Địa Chi: Tỵ gặp Hợi: Tương Xung, Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng sao giải hạn vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng, hoặc tiến hành 1 lần vào đầu năm mới. Dùng 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay hướng chính Bắc để khấn vái: “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”, sẽ giảm bớt vận hạn.

Xem vận hạn năm 2019  tuổi Tân Tỵ nữ mạng:

 • Mạng: Bạch lạp Kim (Vàng chân đèn)
 • Sao chiếu mệnh: Kế Đô: Rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp
 • Vận niên: Cẩu cuồng Phong (Chó dại) xấu
 • Thiên Can: Kỷ gặp Kỷ: Tương Trợ: Thuận lợi
 • Địa Chi: Tỵ gặp Hợi: Tương Xung, Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 18 âm lịch hàng tháng. Dùng 21 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái về hướng chính Tây mà khấn vái: “Thiên Vĩ Quan Phân Kế Đô Tinh Quân” thì vận hạn sẽ giảm nhẹ bớt phần nào.


Bài viết cùng chuyên mục

Xem thêm
Thư viện tổng hợp
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Văn khấn trước khi lau dọn bàn thờ ngày cuối năm chuẩn nhất
Tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh
Nữ xông nhà có được không? Có bầu xông đất tốt hay xấu
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Tử vi tháng 12/2021 của 12 con giáp chi tiết, đầy đủ nhất
Đặt câu hỏi
 • Hình thức tư vấn
 • Online
 • Mail
|
Tu vi