$nbsp;

Xem sao hạn 2019 tuổi tý – Chi tiết về nam mạng, nữ mạng các tuổi Canh Tý, Mậu Tý, Giáp Tý, Nhâm Tý, Bính Tý để biết năm Kỷ Hợi này gia chủ phạm sao gì và cách hóa giải sao hạn ra sao.

Xem sao hạn 2019 tuổi tý

Xem sao hạn 2019 tuổi tý

Xem sao hạn 2019 tuổi Mậu Tý 1948

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Mậu Tý nam mạng:

 • Mạng : Tích lịch Hỏa (Lửa sấm sét)
 • Sao chiếu mệnh: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt
 • Hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng
 • Vận niên: Kê giáp Viên (Gà về vườn), tốt
 • Thiên Can: Mậu gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa Chi: Tý gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Giải hạn: Ngoài cúng sao giải hạn vào đầu năm, cứ nhằm ngày 25 âm lịch hàng tháng cũng có thể cúng dâng sao giải hạn.
 • Cách thức giải sao hạn 2019: Dùng 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”, sẽ giảm nhẹ vận hạn trong năm 2019.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Mậu Tý nữ mạng:

 • Mạng: Tích lịch Hỏa (Lửa sấm sét)
 • Sao chiếu mệnh: Thủy Diệu: Có chuyện buồn
 • Hạn: Toán Tận: Trở ngại, va vấp
 • Vận niên: Kê giáp Viên (Gà về vườn), tốt
 • Thiên Can: Mậu gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa Chi: Tý gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Giải hạn: Hàng tháng, vào ngày 21 âm lịch, có thể tiến hành cúng dâng sao giải hạn.
 • Cách thức hóa giải: dùng 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”, thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Canh Tý 1960

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Canh Tý nam mạng:

 • Mạng : Bích thượng Thổ (Đất trên vách)
 • Sao chiếu mệnh: Vân Hớn: Chủ về rối rắm, nạn tai
 • Hạn: Thiên la: Tinh thần bất an
 • Vận niên: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương)
 • Thiên can: Canh gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Tý gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Giải hạn: Nếu có điều kiện, cứ đến ngày 29 âm lịch hàng tháng có thể tiến hành cúng sao giải hạn. Hoặc có thể tiến hành cúng dâng sao giải hạn 1 lần vào dịp đầu năm mới.
 • Cách thức giải vận hạn : Dùng 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Nam mà khấn vái: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”, thì hung vận sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Canh Tý nữ mạng:

 • Mạng: Bích thượng Thổ (Đất trên tường)
 • Sao chiếu mệnh: La Hầu: ốm đau, rối rắm
 • Hạn: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết
 • Vận niên: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương)
 • Thiên can: Canh gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Tý gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Giải hạn: Nữ mệnh tuổi Canh Tý 1960 nên cúng sao giải hạn vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng.
 • Cách thức: Dùng 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay hướng chính Bắc để khấn vái : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”, thì hung hiểm sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Nhâm Tý 1972

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Nhâm Tý  nam mạng:

 • Mạng: Tang Đố Mộc (Gỗ Cây Dâu)
 • Sao chiếu mệnh: Thủy Diệu: Có chuyện buồn
 • Hạn: Thiên la: Tinh thần bất an
 • Vận niên: Thử Quy Điền (Chuột về đồng) tốt
 • Thiên Can: Nhâm gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa Chi: Tý gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Giải hạn: Nam mạng tuổi Nhâm Tý 1972 nên tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 21 âm lịch hàng tháng.
 • Cách thức giải sao hạn 2019: Dùng 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”, thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Nhâm Tý  nữ mạng:

 • Mạng: Tang đố Mộc (Cây Dâu Tằm)
 • Sao chiếu mệnh: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt
 • Hạn: Tam Kheo: Xây xát tay chân
 • Vận niên: Thử Quy Điền (Chuột về đồng) tốt
 • Thiên Can: Nhâm gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa Chi: Tý gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Giải hạn: Ngoài việc cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm, có điều kiện thì nữ mệnh tuổi Nhâm Tý nên cúng sao giải hạn vào ngày 25 âm lịch hàng tháng.
 • Cách thức: Dùng 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”, vận hạn sẽ được hóa giải bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Giáp Tý 1984

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Giáp Tý nam mạng:

 • Mạng: Hải trung Kim (Vàng giữa biển).
 • Sao chiếu mệnh: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt
 • Hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng
 • Vận niên: Kê giáp Viên (Gà về vườn), tốt
 • Thiên Can: Giáp gặp Kỷ: Hợp: Có lợi
 • Địa Chi: Tý gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Giải hạn: Nếu có điều kiện, nam mạng tuổi Giáp Tý 1984 trong năm 2019 nên cúng sao giải hạn vào ngày 25 âm lịch hàng tháng.
 • Cách thức: dùng 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”, vận hạn sẽ được hóa giải bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019  tuổi Giáp Tý nữ mạng:

 • Mạng: Hải trung Kim (Vàng giữa Biển)
 • Sao chiếu mệnh: Thủy Diệu: Có chuyện buồn
 • Hạn: Toán Tận: Trở ngại, va vấp
 • Vận niên: Kê giáp Viên (Gà về vườn), tốt
 • Thiên Can: Giáp gặp Kỷ: Hợp: Có lợi
 • Địa Chi: Tý gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Giải hạn: Ngoài việc đầu năm cúng sao giải hạn, hàng tháng, vào ngày 21 âm lịch cũng có thể tiến hành nghi thức giải hạn sao.
 • Cách thức : Dùng 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang rồi quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”, thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi BínhTý 1996

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Bính Tý nam mạng:

 • Mạng: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông)
 • Sao chiếu mệnh: Vân Hớn: Chủ về rối rắm, nạn tai
 • Hạn: Thiên la: Tinh thần bất an
 • Thiên Can: Bính gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa Chi: Tý gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Giải hạn: Vào ngày 29 âm lịch hàng tháng nên tiến hành cúng dâng sao giải hạn.
 • Cách thức: dùng 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Nam mà khấn vái : “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Bính Tý nữ mạng:

 • Mạng: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông)
 • Sao: La Hầu: ốm đau, rối rắm Hạn: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết Vận niên: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương)
 • Thiên Can: Bính gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa Chi: Tý gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành
 • Giải hạn: Nếu có điều kiện, tuổi Bính Tý 1996 nên cúng sao giải hạn vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng.
 • Cách thức: Dùng 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay hướng chính Bắc để khấn vái : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”, thì hung hiểm sẽ được nhẹ bớt phần nào.


Bài viết cùng chuyên mục

Xem thêm
Thư viện tổng hợp
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Văn khấn trước khi lau dọn bàn thờ ngày cuối năm chuẩn nhất
Tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh
Nữ xông nhà có được không? Có bầu xông đất tốt hay xấu
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Tử vi tháng 12/2021 của 12 con giáp chi tiết, đầy đủ nhất
Đặt câu hỏi
 • Hình thức tư vấn
 • Online
 • Mail
|
Tu vi