$nbsp;

Xem tướng cằm (theo thuật ngữ Trung Hoa gọi là xem Địa Các) là xem phần tận cùng khuôn mặt tính từ trán nếu ta nhìn chính diện. Phần địa các này chủ về hậu vận (sau 50 tuổi), tướng cằm khác nhau thể hiện hậu vận tốt, xấu khác nhau.

Cằm không nằm trong ngũ quan nhưng xem tướng cằm cũng có thể hiểu phần nào về vận mệnh cuộc đời, đoán sự tinh khôn, trí thức của mỗi người. Ngoài ra xem tướng cằm có thể xem ý chí mạnh yếu, sức chịu đựng, khả năng tình dục…

Xem tướng cằm đàn ông luận đoán phúc họa đời người
Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|