$nbsp;

Xem tướng mắt có nhiều cách gọi khác nhau tùy từng lĩnh vực: theo đoán vận hạn lưu niên mắt trái gọi là Thái Dương, mắt phải là Thái Âm. Theo “ngũ quan” thì mắt là Giám sát quan.

Việc xem tướng mắt đàn ông hay xem tướng mắt phụ nữ chỉ đơn giản là nhìn kỹ vào đôi mắt để diễn giải. Từ những đặc điểm của đôi mắt sẽ thể hiện nhiều điều về nhân cách của người đối diện.

Thông thường mắt chia làm 3 phần chính là đồng tử, tròng đen, lòng trắng. Mỗi người lại có đặc điểm khác nhau theo mỗi phần đó nên việc xem tướng mắt sẽ cho nhiều kết quả khác nhau.

Xem tướng mắt nhỏ đoán biết nội tâm người sở hữu
Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|