$nbsp;

Xem tướng lông mày theo phương diện cấu tạo cơ thể thì là xem tướng bảo thọ quan, còn theo chiêm tinh thuật thì tướng lông mày phải là Kế Đô còn lông mày trái là La Hầu. Xem chi tiết tướng lông mày có thể nói lên nhiều điều về vận mệnh, tướng số.

Xem tướng lông mày phụ nữ, đàn ông có thể đoán được tính cách, tâm trạng của người đó. Mỗi kiểu lông mày lại thể hiện một cá tính khác nhau của con người. Lông mày ngắn, lông mày dài, có thần khí hay thiếu sinh khí đều nói lên những điều khác nhau về con người.

Xem tướng lông mày những người giàu sang thành đạt
Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|