$nbsp;

Xem tướng miệng đàn ông, phụ nữ có quan niệm: nhìn tướng miệng đoán sự nghiệp, may mắn hay xui xẻo đều từ miệng mà ra. Ngoài việc khuyên người ta coi trọng lời mình nói còn mang hàm ý khác.

Xem tướng miệng ngoài việc coi miệng là cơ quan xuất nạp còn là thủy tinh trong ngũ tinh, thính chuẩn tắc thuộc tứ tắc, trung tín học đường, quảng đức học đường, nội học đường trong tứ bát học đường. Thông qua việc xem tướng miệng mà cụ thể là xem tướng môi, răng, lưỡi có thể đoán được sự nghiệp, số mệnh tương lai của người đối diện.

Xem tướng miệng nhận diện đàn ông bạc tình phụ nữ nên tránh xa
Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|