$nbsp;

Xem tướng tai nếu xét theo các khía cạnh cuộc sống: tai chủ về nghe ngóng nên còn được gọi là thám thính quan, theo ngũ tinh thì tai trái là mộc tinh còn tai phải là kim tinh, trong tứ độc tai là giang độc.

Xem tướng tai phụ nữ hay xem tướng tai đàn ông đều thể hiện các phương diện như vận mệnh, trí tuệ, sức khỏe, tuổi thọ, tiền tài hay gia đình của một người.

Đoán chuẩn hậu vận nhiều phúc khí qua tướng tai phụ nữ
Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|