$nbsp;
Tháng 12 năm 2022
6
Thứ Ba
  • Ngày Quý Ty.
  • Tháng Nhâm Tý
  • Năm Nhâm Dần
  • Giờ hiện tại
  • Giờ Mùi
Âm lịch
13
Tháng 11
Ngày hắc đạo
Giờ hoàng đạo trong ngày
Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-22h)
Đổi lịch âm dương
Việc nên - Không nên làm
Nên: Không có sự việc chi hợp với Sao Chủy.
Không nên: Khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt. KỴ NHẤT là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sửa đắp mồ mả, làm sanh phần (làm mồ mã để sẵn), đóng thọ đường (đóng hòm để sẵn).
Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|