$nbsp;
16-08-2018 11:09

Sở hữu nốt ruồi ở vị trí này, chủ nhân là người kiên nhẫn, họ sẵn sàng đối mặt với khó khăn, họ biết quan tâm và chăm sóc đối phương. Thường phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở vị trí này có tuổi thọ cao hơn người chồng.

Bài viết cùng chuyên mục

Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|