$nbsp;
15-08-2018 13:54

Đàn ông sở hữu nốt ruồi ở vị trí này là người có tài vận hanh thông, đây quả là tướng nốt ruồi đại phúc, sẽ mang lại nhiều may mắn cho chủ nhân.

Bài viết cùng chuyên mục

Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
Thư viện tổng hợp
Văn khấn đức Địa tạng Vương Bồ tát- Giáo chủ chốn U Minh
Niệm chú đại bi tại nhà, hiểu thế nào cho đúng