$nbsp;
15-08-2018 14:05

Người đàn ông sở hữu nốt ruồi này thường là người cứng nhắc, gây khó dễ cho người dưới quyền, cấp dưới.

Bài viết cùng chuyên mục

  Thư viện tổng hợp
  Tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh
  Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
  |