$nbsp;
15-08-2018 14:05

Người đàn ông sở hữu nốt ruồi này thường là người cứng nhắc, gây khó dễ cho người dưới quyền, cấp dưới.

Bài viết cùng chuyên mục

Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
Thư viện tổng hợp
Văn khấn đức Địa tạng Vương Bồ tát- Giáo chủ chốn U Minh
Niệm chú đại bi tại nhà, hiểu thế nào cho đúng