$nbsp;
15-08-2018 14:05

Người đàn ông sở hữu nốt ruồi ở trí này thường chỉ có thể giàu có nhờ nguồn thu chính thống chứ không có những nguồn thu phụ, hay những thu nhập phụ.

Bài viết cùng chuyên mục

Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
Thư viện tổng hợp
Văn khấn đức Địa tạng Vương Bồ tát- Giáo chủ chốn U Minh
Niệm chú đại bi tại nhà, hiểu thế nào cho đúng