$nbsp;
15-08-2018 14:06

Người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này nếu là nốt ruồi lành thì tài vận hanh thông nhân duyên tốt. Còn ngược lại nếu là nốt ruồi hung thì khó tụ tài, cần chú ý các giải đoạn năm 44-45 tuổi hoặc 49 – 50 tuổi sẽ gặp phải hạn phá tài nặng. Ngoài ra thì đường tình duyên cũng không mấy thuận lợi, quan hệ với người khác giới có phần trắc trở.

Bài viết cùng chuyên mục

Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|