$nbsp;
15-08-2018 14:07

Sở hữu nốt ruồi ở vị trí này nếu là nốt ruồi son mà khí sắc lại tốt thì sẽ mang lại nhiều tiền của đất đai. Ngoài ra, người này rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Nhưng nếu ở vị trí này là nốt ruồi đen thì công việc và cuộc sống sẽ gặp phải nhiều biến động lớn, có khi phải bôn ba khắp nơi để cầu tài, họ khó mà sống ở một nơi cố định.

Bài viết cùng chuyên mục

Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|