$nbsp;
15-08-2018 14:16

Đàn ông sở hữu nốt ruồi ở vị trí này là người có đầu óc thông minh sáng suốt, số được hưởng phước lộc được nhiều quý nhân giúp đỡ.

Bài viết cùng chuyên mục

  Thư viện tổng hợp
  Tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh
  Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
  |