$nbsp;
29-05-2018 4:12

Nốt ruồi này được gọi là nốt ruồi “khắc chồng”, người phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở vị trị này thường gặp phải cuộc sống hôn nhân không mấy thuận lợi, dễ phải đôi lần thay đổi. Đây là vị trí nốt ruồi không mấy đẹp, nếu có thể nên tẩy để cải vận.

Bài viết cùng chuyên mục

Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|