$nbsp;
15-08-2018 11:06

Trong quan hệ vợ chồng người phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thường gây trở ngại cho chồng, không mấy khi mang được lợi lộc và giúp ích cho chồng.

Bài viết cùng chuyên mục

Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
Thư viện tổng hợp
Văn khấn đức Địa tạng Vương Bồ tát- Giáo chủ chốn U Minh
Niệm chú đại bi tại nhà, hiểu thế nào cho đúng