$nbsp;
15-08-2018 11:06

Trong quan hệ vợ chồng người phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thường gây trở ngại cho chồng, không mấy khi mang được lợi lộc và giúp ích cho chồng.

Bài viết cùng chuyên mục

Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|