$nbsp;
15-08-2018 11:19

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở vị trí này có đời sống tình cảm rất phong phú, họ có su hướng đa sầu, đa cảm, họ dành cả đời để hi sinh vì người khác nên thường được mọi người yêu quý, tài lộc dồi dào. Tuy nhiên về ăn uống họ cần phải chú ý để tránh mắc bệnh vào người.

Bài viết cùng chuyên mục

Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|