$nbsp;
15-08-2018 10:36

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở vị trí này có số khắc chồng, thường không mang lại được nhiều lợi ích cho chồng có khi còn gây cản trở. Để cuộc sống hôn nhân thuận lợi hơn, nên cân nhắc tới việc tẩy nốt ruồi để cải thiện vận số.

Bài viết cùng chuyên mục

Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
Thư viện tổng hợp
Những loại cây phong thủy hợp với người mệnh Mộc
Văn khấn đức Địa tạng Vương Bồ tát- Giáo chủ chốn U Minh
Niệm chú đại bi tại nhà, hiểu thế nào cho đúng