$nbsp;
Tháng 8 năm 2022
13
Thứ Bảy
  • Ngày Mậu Tuất
  • Tháng Mậu Thân
  • Năm Nhâm Dần
  • Giờ hiện tại
  • Giờ Tuất
Âm lịch
16
Tháng 7
Có thể bứt con người ra khỏi quê hương, nhưng không thể bứt quê hương ra khỏi con người. -L. D. Paxost
Giờ hoàng đạo trong ngày
Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h),Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Đổi lịch âm dương
Việc nên - Không nên làm
Nên: Khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống.
Không nên: Đi thuyền.
Thư viện tổng hợp
Tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh
Bảng xem sao hạn năm 2021 Tân Sửu chi tiết cho 12 con giáp
Tử vi tháng 12/2021 của 12 con giáp chi tiết, đầy đủ nhất
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|