$nbsp;
03-01-2019 9:51

Chú Đại Bi thường được các sư thầy trì tụng trong các thời kinh tại chùa. Bất kỳ Phật tử nào cũng từng được đọc qua kinh chú Đại Bi. Tuy nhiên để hiểu thì không phải ai cũng làm được. Cùng xemboi.com.vn tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết dưới đây nhé.

Tìm hiểu chú Đại Bi là gì?

Thần chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Đức Phật Quán Thế Âm. Kinh Phật này được gọi tắt là Chú Đại Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.

Trong tất cả Kinh điển và Mật Chú của Phật giáo đều chia làm hai phần: Phần hiển (Phần Kinh) và Phần mật (phần câu Chú).

Phần hiển: Đây là phần bày ra Kinh để hành giả tụng niệm, hoặc nghiên cứu. Từ đó tin theo và áp dụng vào chẳng đường tu tập, thì gọi là: “Tụng Kinh minh Phật chi lý”, để hiểu biết công năng của câu kinh và câu chú gọi là phần hiển.

Còn phần mật của Chú Đại Bi là phần “câu Chú” từ câu chú “tâm đà la ni cho đến câu 84. Ta bà ha”. Đây là phẩn chú được ẩn, nghĩa là phạn ngữ chỉ có chư Phật mới thấu hiểu còn hàng phàm phu không hiểu ý nghĩa, chỉ biết công năng và lợi ích để hành trì.

Công năng của thần chú Đại Bi

Bất cứ một ai khi trì tụng thần chú Đại Bi với tất cả tâm thành, nhất định những điều mong cầu đều thành hiện thực, bởi vì oai lực của Thần chú là rộng khắp, vô biên, không có gì có khả năng ngăn ngại nỗi. Trong cõi dục giới, con người nguyện cầu, mong ước, hạnh phúc, bình an, vui vẻ và sống lâu hơn bất cứ điều gì. Thần chú Đại Bi sẽ giúp mọi người đạt được những ước muốn này như Bồ Tát Quán Thế Âm đã khả hứa.

Chú Đại Bi là gì? Công năng oai hùng và ý nghĩa của chú Đại Bi

Chú Đại Bi là gì? Công năng oai hùng và ý nghĩa của chú Đại Bi

Thần chú này còn có tên gọi là Diệt Ác Thú. Nghe đến công năng này, một người sẵn mang tâm từ bi tất sẽ không khỏi sinh lòng nghi ngại. Ta đang trì tụng Thần chú Đại Bi vì phát khởi tâm Đại Từ Bi, nghĩa là yêu thương muôn loài không phân biệt thì tại sao lại phải Diệt Ác Thú trong khi ác thú cũng là một loại chúng sanh cần được thương yêu, cứu vớt?

Một công năng khác của Thần chú chính là cứu khổ. Chính những lúc chúng ta rơi vào khó khăn, trở ngại, tuyệt vọng, bi đát nhất, khi ấy chúng ta bị đẩy tới cùng cực của bế tắc, không còn lối thoát; hãy vững niềm tin vào Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, nhất tâm trì tụng Thần chú Đại Bi, chắc chắn đức Ngài sẽ giúp ta những phương tiện thiện xảo, đưa ta vượt qua cảnh khổ đến nơi an lạc, hạnh phúc.

Ý nghĩa của thần chú Đại Bi

Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ thường mang tội, tạo nghiệp chướng rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có thiện tâm sám hối cũng chưa thể tiêu trừ được hết. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Bởi khi tụng chú Đại Bi tâm đà ra ni, 10 phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh. Do đó tất thảy nghiệp chướng đều được tiêu trừ.

Chú Đại Bi là gì? Công năng oai hùng và ý nghĩa của chú Đại Bi

Chú Đại Bi là gì? Công năng oai hùng và ý nghĩa của chú Đại Bi

Chúng sanh nào tụng chú này, tội báng pháp, thập nghịch, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh nhất định đều được tiêu trừ, duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng?

Hàng trời, người nào thường thọ trì tâm chú này như tắm gội trong sông, hồ, biển cả, nếu những chúng sanh ở trong đó được nước tắm gội của người này dính vào thân thì bao nhiêu nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu diệt, liền được siêu sinh về tha phương Tịnh Độ, hóa sanh nơi hoa sen, không còn thọ thân thai, noãn, thấp nữa. Các chúng sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà còn được như thế, huống chi là chính người trì tụng?

Xem thêm bài viết: CÚNG ÔNG TÁO – BÀI VĂN KHẤN CÚNG ÔNG CÔNG ÔNG TÁO CHẦU TRỜI 23/12 ÂM LỊCH.

Bài viết cùng chuyên mục

Thư viện tổng hợp
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Văn khấn trước khi lau dọn bàn thờ ngày cuối năm chuẩn nhất
Tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh
Nữ xông nhà có được không? Có bầu xông đất tốt hay xấu
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Tử vi tháng 12/2021 của 12 con giáp chi tiết, đầy đủ nhất
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|
Tu vi