$nbsp;

Xem ngày mua xe là một việc rất quan trọng trước khi mua xe. Đối với những người buôn bán, kinh doanh, chiếc xe là công cụ, phương tiện kinh doanh hỗ trợ cho họ ngoài vấn đề an toàn ngoài ra người ta còn mong cầu tài được lộc, có nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi.
Bởi vì thế việc xem ngày tốt mua xe theo tuổi là một điều quan trọng đối với mỗi người. Để chọn được ngày giờ tốt lấy xe, đăng ký mua xe oto, xe máy, quý vị cần hết sức cẩn trọng, tránh phạm phải ngày đại hung hắc đạo hoặc ngày có sao Kiếp sát. Công cụ xem ngày mua xe trên xemboi.com.vn sẽ hỗ trợ bạn chọn ngày một cách nhanh và chính xác ngoài ra công cụ còn gợi ý cho bạn 1 số màu hợp mệnh với bạn.

Thông tin chung về ngày Xuất hành
Dương lịch
Tháng 03 năm 2019
24
Âm lịch
Tháng năm
Ngày Canh Thân, Tháng Đinh Mão, Năm Kỷ Hợi

Là ngày , Trực

Tiết Khí: () - Thập nhị bát tú sao

CHI TIẾT NGÀY MUA XE - 24/03/2019 (//)

Gia chủ sinh ngày: 5/6/1990 dương lịch, (13/05/1990 âm lịch)

Tức là ngày Tân Sửu, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Ngọ

Tuổi xung khắc với ngày:

Giờ hoàng đạo:

Giờ hắc đạo :

Bách Kỵ ( Trăm Điều Kỵ )
Không phạm ngày đại kỵ nào => Rất Tốt cho việc Mua xe

=> Điểm: 40/40

Theo Quan Niệm Dân Gian

Ngày: 24/03/2019 theo quan niệm dân gian là ngày: : Trung bình cho việc Mua xe

=> Điểm: 30/30

Bản mệnh và ngũ hành

Mệnh của bạn là: . Ngày xem là: . Hai mệnh này bình hòa: .

=> Điểm: 20/30

90/100

Ngày này Rất tốt với tuổi của bạn để tiến hành Mua Xe

GỢI Ý MỘT SỐ MÀU SẮC HỢP MỆNH VỚI GIA CHỦ
Gia chủ sinh năm 1990, thuộc mệnh nên chọn mua xe ô tô hoặc xe máy màu: để “tránh hung gặp cát”, được tốt lành khi tham gia giao thông và phương tiện ít bị hỏng hóc

GIỜ TỐT CHO GIA CHỦ ĐI MUA XE
Giờ hoàng đạo:

NGÀY
NGÀY TỐT MUA XE TRONG THÁNG 03/2019
Dương lịch
1
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 1/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
2
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 2/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
3
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 3/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
4
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 4/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
5
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 5/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
6
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 6/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
7
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 7/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
8
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 8/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
9
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 9/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
10
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 10/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
11
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 11/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
12
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 12/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
13
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 13/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
14
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 14/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
15
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 15/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
16
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 16/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
17
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 17/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
18
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 18/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
19
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 19/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
20
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 20/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
21
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 21/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
22
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 22/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
23
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 23/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
24
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 24/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
25
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 25/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
26
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 26/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
27
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 27/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
28
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 28/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
29
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 29/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
30
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 30/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Dương lịch
31
Tháng 03
Âm lịch
Tháng
Ngày tốt

Ngày 31/03/2019 nhằm Ngày // Âm lịch

Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh Mão, Năm: Kỷ Hợi, Tiết:

Là ngày: , Trực:

Giờ Hoàng Đạo:

Hướng tài thần: , Hỷ thần: , Hạc thần:

Xem chi tiết

Nội dung đang cập nhật
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
Thư viện tổng hợp
Mơ thấy người chết sống lại dự báo điềm gì? Gợi ý những con số may mắn
Lễ nhập trạch nhà chung cư những điều cần lưu ý
Niệm chú đại bi tại nhà, hiểu thế nào cho đúng
Bùa Kuman Thong là gì? Những bí ẩn đằng sau Kumanthong