$nbsp;
14-01-2019 16:07

Niệm Chú Đại Bi tại nhà, và những cách thức niệm Chú Đại Bi tại nhà thế nào mới đúng, cùng xemboi.com.vn tìm hiểu chi tiết để hiểu hơn về lợi ích to lớn của thần chú này. 

I. Tụng niệm chú Đại Bi tại nhà thế nào mới đúng?

Trong Kinh Phât Thần chú Đại Bi có 10 đặc tính cốt yếu, mà quan trọng hàng đầu là tâm Đại Từ Bi. Theo đó, mỗi lần chúng ta trì tụng thần chú này, người tụng trước tên cần phải bắt đầu hướng tâm mình vào những việc quán tưởng, khởi tấm lòng thương xót tất cả những chúng sinh.

Những bước để niệm Chú Đại Bi, trì tụng Chú Đại Bi cho tâm bình an thanh tịnh

Các bước để trì tụng Chú Đại Bi cho tâm bình an thanh tịnh một cách lý tưởng và để đạt được những công năng mà thân chú mang lại, thì người trì tụng cần chú ý, trong thời gian trì tụng niệm Chú Đại Bi cần phải giữ gìn giới hạn, đặc biệt là sát, đạo, dâm vong. Cần phải kiêng rượu, thịt, các loại thức ăn hành, hẹ, tỏi, cùng những loại đồ ăn hôi hám. Tốt nhất là nên ăn chay.

Ngoài ra người trì tụng Chú Đại Bi cũng cần hết sức chú ý giữ gìn thân thể sạch sẽ, trước khi tiến hành trì chú cũng cần phải đánh răng, súc miệng thật sạch sẽ. Tóm lại, cần “Giữ gìn trai giới, ở nơi tịnh thất, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch, treo phan đốt đèn, dùng hương hoa cùng thực phẩm cúng dường, buộc tâm một chỗ”. Đó chính là những điều kiện lý tưởng để hành giả trì tụng Chú Đại Bi.

Niệm Chú Đại Bi tại nhà thế nào cho đúng

Niệm Chú Đại Bi tại nhà thế nào cho đúng

Tuy nhiên, như phần trên đã nói, Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ yêu cầu chúng ta hai điều mỗi khi trì tụng chú Đại Bi, đó chính là thành tâm và không mưu cầu việc gì bất thiện. Chính điều này đã cho phép hành giả có thể trì tụng Chú Đại Bi tại bất cứ thời điểm nào mà điều kiện cho phép. Kể cả lân trên xe, trên tàu, ở trên máy bay, ngay tại nơi làm việc hay tại nhà.

Với tâm thành, tâm chúng ta lúc đó sẽ hòa nhập vào lời trì tụng để cùng thể nhập vào pháp giới, mười phương chư Phật. Bởi vì Bồ Tát đã cho chúng ta biết, mỗi lần trì tụng thần chú Đại Bi, thập phương chư Phật đều đến chứng minh.

II. Đảnh lễ tam bảo, Quán Thế Âm Bồ Tát rồi chúng sanh (Quỳ lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ Chư Phật mười phương (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ Pháp mười phương (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cùng Tăng sư và

các vị theo học đạo Phật (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ tất thảy các vị chúng sanh khác (1 lạy) mong các vị cùng tôi tu tập đoạn trừ hết phiền não, khổ đau mà sớm an lạc tự tại.

Rồi phát nguyện sau đây:

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, Ngạ quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

Kế đến lại xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật (21 lần).

Rồi khi tụng Chú Đại Bi thì tâm luôn nghĩ về một điều gì đó.

Có thể là bệnh tật nơi thân mà hình dung đang được chữa bệnh.

Có thể là khổ nơi những người thân mà hình dung ra đang đọc tụng ngay họ

Có thể là khởi lòng thương sót những con vật sắp bị đưa đi giết thịt mà hình dung bên cạnh chúng đọc tụng cho chúng nghe.

Có thể là khởi lòng thương sót chúng sanh đang đọa đày ở các cõi Địa ngục, Ngã quỷ… mà hình dung với thân trang nghiêm cao lớn với ánh sáng từ bi soi tới thân họ mà đọc tụng Chú Đại Bi để độ thoát họ.

Có thể thấy cha mẹ, ông bà người thân già yếu mà tụng Chú Đại Bi sống khỏe mạnh, đi nhẹ nhàng.

Có thể thấy những người thân hay làm những việc bất thiện mà tụng Chú Đại Bi để họ có thể tỉnh ngộ có cơ duyên được học đạo Phật.

Chú đại Bi – Cách trì tụng kinh Chú đại Bi hiệu nghiệm

Chú Đại Bi là gì? Công năng oai hùng và ý nghĩa của chú Đại Bi


Bài viết cùng chuyên mục

Thư viện tổng hợp
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Văn khấn trước khi lau dọn bàn thờ ngày cuối năm chuẩn nhất
Tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh
Nữ xông nhà có được không? Có bầu xông đất tốt hay xấu
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Tử vi tháng 12/2021 của 12 con giáp chi tiết, đầy đủ nhất
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|
Tu vi