$nbsp;

Xem chỉ tay thể hiện vận thế nhân sinh, nhân cách, tâm lý, sức khỏe. Ngoài ra, xem bói chỉ tay còn có thể nhận biết được cuộc sống theo từng giai đoạn. Mỗi bàn tay đều có 3 đường chỉ tay cơ bản, to và rõ ràng: đường tình cảm, đường lý trí và đường sinh mệnh.
Ngoài ra bói chỉ tay còn xem các đường khác, những đường này không phải ai cũng sở hữu: đường sự nghiệp, sức khỏe, may mắn, hôn nhân, tài năng, con cái.

Xem chỉ tay đường con cái luận đoán tương lai, số mệnh
Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|