$nbsp;

Xem tướng là một bộ môn khoa học dựa vào những đặc điểm về diện mạo bên ngoài của mỗi cá nhân để dự đoán tính cách, vận mệnh… của họ. Thông qua việc xem tướng mặt, bạn sẽ có các hành động cần thiết khắc phục nhược điểm, tăng cường ưu điểm của bản thân, giúp tăng cường vận khí, cải thiện cuộc sống vì tương lai tốt hơn.
Ngoài ra xem tướng khuôn mặt cũng giúp đoán tình trạng sức khỏe, tâm tư, hoàn cảnh của người đối diện mà không cần phải biết thông tin về ngày tháng năm sinh.

Thư viện tổng hợp
Xem tướng mắt nhỏ đoán biết nội tâm người sở hữu
Xem tướng miệng nhận diện đàn ông bạc tình phụ nữ nên tránh xa
Xem tướng mũi lân luận đoán tương lai, vận mệnh
Đoán chuẩn hậu vận nhiều phúc khí qua tướng tai phụ nữ
Xem tướng trán luận đoạn vận mệnh trong tương lai
Xem chỉ tay đường con cái luận đoán tương lai, số mệnh
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|
Tu vi