$nbsp;

Xem tướng là một bộ môn khoa học dựa vào những đặc điểm về diện mạo bên ngoài của mỗi cá nhân để dự đoán tính cách, vận mệnh… của họ. Thông qua việc xem tướng mặt, bạn sẽ có các hành động cần thiết khắc phục nhược điểm, tăng cường ưu điểm của bản thân, giúp tăng cường vận khí, cải thiện cuộc sống vì tương lai tốt hơn.


Ngoài ra xem tướng khuôn mặt cũng giúp đoán tình trạng sức khỏe, tâm tư, hoàn cảnh của người đối diện mà không cần phải biết thông tin về ngày tháng năm sinh.

Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
Thư viện tổng hợp
Mắt lá khoai có đặc điểm gì ?
Xem tướng miệng nhận diện đàn ông bạc tình phụ nữ nên tránh xa
Xem tướng mũi đoán biết vận mệnh sang hèn
Đoán chuẩn hậu vận nhiều phúc khí qua tướng tai phụ nữ
Xem tướng trán luận đoạn vận mệnh trong tương lai
5 tướng tay của người không bao giờ la thiếu tiền tiêu xài