$nbsp;

Xem tướng trán là việc xem tướng một bộ vị rất quan trọng vì nhân luận lục thân, công danh sự nghiệp, tài trí, sinh tử đều tập trung ở trán.

Tướng trán đàn ông, phụ nữ đại diện cho tiền vận 15 tới 30 tuổi. Trán chia ra 5 bộ vị quan trọng: Thiên Trung, Thiên Đình, Tư Không, Trung Chính, Ấn Đường. Trong đó thì Ấn đường (điểm giữa hai lông mày) gọi là cung mệnh, thể hiện sự thành bại trong cuộc sống. 4 bộ vị còn lại là cung quan lộc, thể hiện đường công danh thuận lợi.

Xem tướng trán đàn ông hay phụ nữ đều xem 5 bộ vị nói trên. Tại những khu vực này, xương cốt và khí sắc ảnh hưởng nhiều tới vận mệnh. Ngoài việc suy diễn và tính tình, trí tuệ, tướng trán cũng thể hiện nhiều ý nghĩa về vận mệnh con người rất phong phú.

Xem tướng trán luận đoạn vận mệnh trong tương lai
Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|