$nbsp;

Xem tướng người, nhận định tướng tốt và tướng xấu qua tướng mạo, cách ăn nói, dáng đi… từ những thứ này ta có thể phán xét tính cách, đoán vận mệnh của người đó.
Xem tướng người được xem như một môn khoa học trong việc khám phá sinh mệnh. Người xưa đã dùng thuật xem tướng người từ việc dựng vợ gả chồng cho đến việc tìm người thích hợp vào các chức vụ trong triều đình. “

Xem tướng gò mà cao ở cả đàn ông và phụ nữ
Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|