$nbsp;
Tháng 5 năm 2021
16
Chủ Nhật
  • Ngày Giáp Tý
  • Tháng Quý Ty.
  • Năm Tân Sửu
  • Giờ hiện tại
  • Giờ Dậu
Âm lịch
5
Tháng 4
Ngày hắc đạo
Giờ hoàng đạo trong ngày
Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
Đổi lịch âm dương
Việc nên - Không nên làm
Nên: Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc chi hợp với Sao Hư.
Không nên: Khởi công tạo tác trăm việc đều không may, thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kinh rạch.
Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|