$nbsp;
Tháng 1 năm 2023
29
Chủ Nhật
  • Ngày Đinh Hợi
  • Tháng Giáp Dần
  • Năm Quý Mão
  • Giờ hiện tại
  • Giờ Dậu
Âm lịch
8
Tháng 1
Ngày hắc đạo
Giờ hoàng đạo trong ngày
Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-22h)
Đổi lịch âm dương
Việc nên - Không nên làm
Nên: Xây dựng , tạo tác.
Không nên: Chôn Cất ( ĐẠI KỴ ), cưới gã, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường. Các việc khác cũng không hay.
Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|