$nbsp;
Thông tin về ngày
Tháng 12 năm 2018
12
  • Ngày
  • Tháng
  • Năm
  • Giờ hiện tại
  • Giờ
Âm lịch
Tháng
Giờ hoàng đạo
Giờ hắc đạo
PHÂN TÍCH CHI TIẾT VỀ NGÀY
HƯỚNG XUẤT HÀNH

Hỷ thần: Hướng

Tài thần: Hướng

Hắc thần: Hướng

TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY

Sao tốt
Sao xấu
Việc nên, không nên làm

Nên:

Không nên:

Kết luận:

Ngày 12/12/2018 nhằm ngày , tháng , năm (// AL) là Ngày .

Xem các dịch vụ liên quan đến xem ngày tốt xấu

Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
Thư viện tổng hợp
Lễ nhập trạch nhà chung cư những điều cần lưu ý
Niệm chú đại bi tại nhà, hiểu thế nào cho đúng