$nbsp;
15-08-2018 11:18

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi này có tài vận không mấy tốt, thường kiếm được bao nhiêu sẽ tiêu hết bấy nhiêu. Chuyện tình cảm của họ cũng có phần phức tạp, các mối quan hệ khác giới cũng vì thế mà hỗn loạn. Họ có tham vọng lớn trong chuyện “giường chiếu” cuộc sống hôn nhân bởi vậy cũng bị ảnh hưởng. Có khi phải kết hôn đôi lần mới yên.

Bài viết cùng chuyên mục

Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
Thư viện tổng hợp
Văn khấn đức Địa tạng Vương Bồ tát- Giáo chủ chốn U Minh
Niệm chú đại bi tại nhà, hiểu thế nào cho đúng