$nbsp;

Xem ngày làm nhà hay gọi là xem ngày khởi công được quan niệm là việc quan trọng trước khi xây dựng nhà. Người xưa đã có câu “Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông” do đó khi làm nhà cần phải chọn ngày khởi công, xem ngày tốt làm nhà thì luôn phải dựa vào tuổi người Nam trong nhà.

Công cụ xem ngày tốt làm nhà sẽ giúp quý gia chủ tham khảo các ngày hoàng đạo và tránh những ngày đại kỵ ngày hắc đạo để tiến hành làm nhà, sửa nhà.

Thông tin chung về ngày Khởi công
Dương lịch
Tháng 01 năm 2019
17
Thứ Năm
Âm lịch
Tháng 12 năm 2018
12
Ngày Giáp Dần, Tháng Ất Sửu, Năm Mậu Tuất

Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực Trừ

Tiết Khí: Tiểu Hàn (Rét nhẹ) - Thập nhị bát tú sao Sao Giác

CHI TIẾT NGÀY KHỞI CÔNG - 17/01/2019 ( 12/12/2018)

Gia chủ sinh ngày: 5/6/1990 dương lịch, (13/05/1990 âm lịch)

Tức là ngày Tân Sửu, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Ngọ

Tuổi xung khắc với ngày: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Bách Kỵ ( Trăm Điều Kỵ )

- Ngày 17 tháng 01 Không phạm Đại kỵ nào là ngày Rất tốt

=> Điểm: 20/20

Theo Quan Niệm Dân Gian

Ngày: 17/01/2019 theo quan niệm dân gian là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo: Trung bình cho việc Khởi công

=> Điểm: 5/10

Thập nhị Bát Tú

Ngày 17/01/2019 có Sao Giác. Tốt với việc Khởi công

=> Điểm: 25/25

Thập nhị trực trừ

Ngày 17/01/2019 có trực Trừ Trung bình với Khởi công

=> Điểm: 12/25

Sao Xấu- Sao Tốt

Ngày 17/01/2019
- Có sao Thiên tài : Tốt cho việc cầu tài hoặc khai trương.
- Có sao Nguyệt không: Nên trù mưu kế, dâng biểu chương.
- Có sao U vi tinh: Tốt mọi việc.
- Có sao Tuế hợp: Tốt mọi việc.
- Có sao Nhân chuyên: Rất tốt cho mọi việc, có thể giải được các sao xấu (trừ Kim thần thất sát)
- Có sao Kiếp sát: Kỵ xuất hành, giá thú, an táng, xây dựng.
- Có sao Hoang vu: Xấu mọi việc.
- Có sao Địa tặc: Xấu đối với khởi tạo, an táng, động thổ, xuất hành.
- Có sao Ngưu - Lang Chức Nữ: Kỵ cưới gả.

=> Điểm: 2/10

Bản mệnh và ngũ hành

Mệnh của bạn là: Đất giữa đường. Ngày xem là: Nước dưới khe lớn . Hai mệnh này bình hòa: Xấu.

=> Điểm: 0/10

64/100

Ngày này Bình thường với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công

NGÀY
NGÀY TỐT KHỞI CÔNG TRONG THÁNG 01/2019
Dương lịch
1
Tháng 01
Âm lịch
26
Tháng 11
Ngày tốt

Thứ Ba Ngày 1/01/2019 nhằm Ngày 26/11/2018 Âm lịch

Ngày: Giáp Dần, Tháng: Ất Sửu, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Giữa đông

Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Khai

Giờ Hoàng Đạo: Dần 3h-5h, Thìn 7h-9h, Ty. 9h-11h, Thân 15h-17h, Dậu 17-19h, Hợi 21h-23h,

Hướng tài thần: Chính Bắc, Hỷ thần: Đông Nam, Hạc thần: Tại Thiên

Xem chi tiết

Dương lịch
2
Tháng 01
Âm lịch
27
Tháng 11
Ngày tốt

Thứ Tư Ngày 2/01/2019 nhằm Ngày 27/11/2018 Âm lịch

Ngày: Giáp Dần, Tháng: Ất Sửu, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Giữa đông

Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Bế

Giờ Hoàng Đạo: Sửu 1h-3h, Thìn 7h-9h, Ngọ 11h-13h, Mùi 13h-15h, Tuất 19-21h, Hợi 21h-23h,

Hướng tài thần: Chính Nam, Hỷ thần: Đông Bắc, Hạc thần: Tại Thiên

Xem chi tiết

Dương lịch
4
Tháng 01
Âm lịch
29
Tháng 11
Ngày tốt

Thứ Sáu Ngày 4/01/2019 nhằm Ngày 29/11/2018 Âm lịch

Ngày: Giáp Dần, Tháng: Ất Sửu, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Giữa đông

Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ

Giờ Hoàng Đạo: Dần 3h-5h, Mão 5h-7h, Ty. 9h-11h, Thân 15h-17h, Tuất 19-21h, Hợi 21h-23h,

Hướng tài thần: Tây Nam, Hỷ thần: Tây Nam, Hạc thần: Tại Thiên

Xem chi tiết

Dương lịch
5
Tháng 01
Âm lịch
30
Tháng 11
Ngày tốt

Thứ Bảy Ngày 5/01/2019 nhằm Ngày 30/11/2018 Âm lịch

Ngày: Giáp Dần, Tháng: Ất Sửu, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Rét nhẹ

Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Trừ

Giờ Hoàng Đạo: 23h-1h, Sửu 1h-3h, Thìn 7h-9h, Ty. 9h-11h, Mùi 13h-15h, Tuất 19-21h,

Hướng tài thần: Chính Tây, Hỷ thần: Chính Nam, Hạc thần: Tại Thiên

Xem chi tiết

Dương lịch
7
Tháng 01
Âm lịch
2
Tháng 12
Ngày tốt

Thứ Hai Ngày 7/01/2019 nhằm Ngày 2/12/2018 Âm lịch

Ngày: Giáp Dần, Tháng: Ất Sửu, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Rét nhẹ

Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Bình

Giờ Hoàng Đạo: Dần 3h-5h, Thìn 7h-9h, Ty. 9h-11h, Thân 15h-17h, Dậu 17-19h, Hợi 21h-23h,

Hướng tài thần: Đông Nam, Hỷ thần: Đông Bắc, Hạc thần: Tại Thiên

Xem chi tiết

Dương lịch
9
Tháng 01
Âm lịch
4
Tháng 12
Ngày tốt

Thứ Tư Ngày 9/01/2019 nhằm Ngày 4/12/2018 Âm lịch

Ngày: Giáp Dần, Tháng: Ất Sửu, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Rét nhẹ

Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Chấp

Giờ Hoàng Đạo: 23h-1h, Sửu 1h-3h, Mão 5h-7h, Ngọ 11h-13h, Thân 15h-17h, Dậu 17-19h,

Hướng tài thần: Chính Đông, Hỷ thần: Tây Nam, Hạc thần: Tại Thiên

Xem chi tiết

Dương lịch
14
Tháng 01
Âm lịch
9
Tháng 12
Ngày tốt

Thứ Hai Ngày 14/01/2019 nhằm Ngày 9/12/2018 Âm lịch

Ngày: Giáp Dần, Tháng: Ất Sửu, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Rét nhẹ

Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai

Giờ Hoàng Đạo: Sửu 1h-3h, Thìn 7h-9h, Ngọ 11h-13h, Mùi 13h-15h, Tuất 19-21h, Hợi 21h-23h,

Hướng tài thần: Tây Nam, Hỷ thần: Tây Nam, Hạc thần: Đông Bắc

Xem chi tiết

Dương lịch
20
Tháng 01
Âm lịch
15
Tháng 12
Ngày tốt

Chủ Nhật Ngày 20/01/2019 nhằm Ngày 15/12/2018 Âm lịch

Ngày: Giáp Dần, Tháng: Ất Sửu, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Rét đậm

Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Định

Giờ Hoàng Đạo: Sửu 1h-3h, Thìn 7h-9h, Ngọ 11h-13h, Mùi 13h-15h, Tuất 19-21h, Hợi 21h-23h,

Hướng tài thần: Chính Đông, Hỷ thần: Chính Nam, Hạc thần: Chính Đông

Xem chi tiết

Dương lịch
29
Tháng 01
Âm lịch
24
Tháng 12
Ngày tốt

Thứ Ba Ngày 29/01/2019 nhằm Ngày 24/12/2018 Âm lịch

Ngày: Giáp Dần, Tháng: Ất Sửu, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Rét đậm

Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Trừ

Giờ Hoàng Đạo: 23h-1h, Sửu 1h-3h, Thìn 7h-9h, Ty. 9h-11h, Mùi 13h-15h, Tuất 19-21h,

Hướng tài thần: Chính Đông, Hỷ thần: Tây Nam, Hạc thần: Chính Nam

Xem chi tiết

Dương lịch
30
Tháng 01
Âm lịch
25
Tháng 12
Ngày tốt

Thứ Tư Ngày 30/01/2019 nhằm Ngày 25/12/2018 Âm lịch

Ngày: Giáp Dần, Tháng: Ất Sửu, Năm: Mậu Tuất, Tiết: Rét đậm

Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn

Giờ Hoàng Đạo: 23h-1h, Dần 3h-5h, Mão 5h-7h, Ngọ 11h-13h, Mùi 13h-15h, Dậu 17-19h,

Hướng tài thần: Chính Đông, Hỷ thần: Chính Nam, Hạc thần: Chính Nam

Xem chi tiết

Nội dung đang cập nhật

Xem các dịch vụ liên quan đến xem ngày làm nhà

Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
Thư viện tổng hợp
Văn khấn đức Địa tạng Vương Bồ tát- Giáo chủ chốn U Minh
Niệm chú đại bi tại nhà, hiểu thế nào cho đúng