$nbsp;
15-08-2018 14:05

Người đàn ông sở hữu nốt ruồi này thường là người cứng nhắc, gây khó dễ cho người dưới quyền, cấp dưới.

Bài viết cùng chuyên mục

Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|