$nbsp;
15-08-2018 11:19

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở vị trí này có đời sống tình cảm rất phong phú, họ có su hướng đa sầu, đa cảm, họ dành cả đời để hi sinh vì người khác nên thường được mọi người yêu quý, tài lộc dồi dào. Tuy nhiên về ăn uống họ cần phải chú ý để tránh mắc bệnh vào người.

Bài viết cùng chuyên mục

Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
Thư viện tổng hợp
Những loại cây phong thủy hợp với người mệnh Mộc
Văn khấn đức Địa tạng Vương Bồ tát- Giáo chủ chốn U Minh
Niệm chú đại bi tại nhà, hiểu thế nào cho đúng