$nbsp;
27-12-2018 18:40

Cách tính năm nhuận như thế nào, cách xác định năm nhuận âm lịch và năm nhuậm âm lịch có giống nhau hay không. Hãy cùng xemboi.com.vn tìm hiểu thông tin chi tiết. 

Khái niệm và cách tính năm nhuận 

Năm nhuận nếu là năm nhuận dương lịch sẽ chứa một ngày dư ra, còn nếu là năm nhuận theo âm lịch sẽ chứa tháng thứ 13 để đảm bảo đồng bộ việc lặp lại của năm trên lịch.

  • Theo phong thủy, năm dương lịch, thì các mùa và các sự kiện thiên văn không có sự lặp lại chính xác sau một số nguyên các ngày. Bởi vậy năm dương lịch cứ sau một khoảng thời gian nhất định thì sẽ phải thêm vào một ngày để đảm bảo việc chỉnh lại các sai số do làm tròn năm.
  • Còn theo âm lịch là lịch tính theo chu kỳ Mặt Trăng. Do chu kỳ quay của Mặt Trăng xung quanh trái đất là khoảng 29,53 ngày nên một năm âm lịch chỉ có khoảng 354 ngày (làm tròn). Do vậy, cứ sau một vài năm âm lịch thì người ta phải bổ sung một tháng (tháng nhuận) để đảm bảo năm âm lịch tương đối phù hợp với chu kỳ của thời tiết. yếu tố này phụ thuộc chủ yếu vào chu kỳ quay của Trái Đất xung quanh Mặt Trời.
Cách tính năm nhuận

Cách tính năm nhuận

Cách tính năm nhuận chuẩn nhất

Cách tính năm nhuận theo dương lịch

Cách tính năm nhuận theo dương lịch là những năm dương lịch nào chia cho 4 thì đó sẽ là năm nhuận.

Ví dụ: 2016 chia hết cho 4 nên năm 2016 là năm nhuận.

Ngoài ra, đối với những tròn thế kỷ (những năm có 2 số cuối là số 0) thì chúng ta sẽ lấy số năm đêm chia cho 400, nếu như chia hết thì đó sẽ là năm nhuận (hoặc 2 số đầu trong năm chia hết cho 4).

Ví dụ: 1600 và 2000 là các năm nhuận nhưng 1700, 1800 và 1900 không phải năm nhuận. Tương tự như vậy, 2100, 2200, 2300, 2500, 2600, 2700, 2900 và 3000 không phải năm nhuận nhưng 2400 và 2800 là các năm nhuận.

Vào những năm nhuận, tháng 2 sẽ có 29 ngày, thay vì chỉ có 28 ngày như thông thường. Và theo chu kỳ cứ 4 năm lại có thêm 1 vào vào lịch bởi vì trong một năm dương lịch dài khoảng 365 ngày và 6 giờ.

Cách tính năm nhuận theo âm lịch 

Ngày mồng một âm là ngày mà Trái đất, Mặt trăng và Mặt trời theo thứ tự nằm thẳng hàng, Mặt trăng quay nửa tối về phía Trái đất (nên người ta thường nói tối như đêm 30), thời điểm này gọi là thời điểm không trăng, hay thời điểm Sóc.

Lịch âm lịch sẽ tính liên tiếp các thời điểm thẳng hàng hay thời điểm Sóc. Nếu hai thời điểm Sóc kế tiếp (sau khi làm tròn đến ngày, không tính giờ) cách nhau 29 ngày thì tháng đó thiếu, còn cách nhau 30 ngày thì là tháng đủ. Lịch này sẽ bị lệch gần 11 ngày so với dương lịch. Dồn 3 năm lại thì dôi ra 33 ngày, cho nên qua 3 năm phải nhuận 1 tháng. Dồn tiếp 2 năm nữa là được 25 ngày là gần được nhuận 1 tháng. Tính bình quân trong 19 năm thì có 7 tháng nhuận.

Cách tính năm nhuận âm lịch như sau:

Lấy số năm chia cho 19, nếu số dư là một trong các số: 0; 3; 6; 9 hoặc 11; 14; 17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận.

Ví dụ:

2014 là năm nhuận âm lịch (thêm một tháng) vì 2014 chia hết cho 19 số dư là 0.

2017 là năm nhuận âm lịch vì 2017 chia cho 19 dư 3.

2020 là năm nhuận âm lịch vì 2020 chia cho 19 dư 6.

2015 không phải năm nhuận âm lịch vì 2015 chia cho 19 dư 1.

2016 không phải năm nhuận âm lịch vì 2016 chia cho 19 dư 2.

2019 không phải năm nhuận âm lịch vì 2019 chia cho 19 dư 5.

Trên đây là những hướng dẫn chi tiết về cách tính năm nhuận theo âm lịch và cách tính năm nhuận theo dương lịch chuẩn nhất, cách tính cũng khá đơn giản nên các bạn có thể dễ dàng nhớ và áp dụng tính năm nhuận nhanh chóng. Chúc các bạn thành công!

Bài viết cùng chuyên mục

Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|