$nbsp;
03-09-2019 17:46

Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn là vị phật nào? ý nghĩa của vị Phật này thế nào? Đeo vị phật bản mệnh này sẽ giúp gì cho người tuổi Tý, hãy cùng xemboi.com.vn tìm hiểu thông tin chi tiết

Theo như sách“Pháp uyển châu lâm” có ghi chép lại thì trong 4 biển có 12 loài thú được Bồ Tát giáo hóa. Khi cõi người mới hình thành, Bồ Tát có phân nhiệm vụ cho 12 loài thú này bảo vệ và hưởng lợi ích. Thông qua 12 nhân duyên, Thiên can, Địa chi và năm yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí, Phật giáo mật tông đưa ra thuyết 8 vị Bản tôn chủ quản 12 con giáp. Trong đó phật bản mệnh tuổi Tý là ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát

Người tuổi Tý sinh các năm 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008. Sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Ngài

Thiên Thủ Thiên Nhãn –Phật bản mệnh Tuổi Tý

Ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn truyền thuyết phật giáo

Trong Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni của Mật tông có nói: “Trong vô lượng ức kiếp thời quá khứ, Bồ tát Quan Thế Âm nghe Đức Thiên Quang Vương Tĩnh Chú Như Lai nói thần chú Đại Bi Tâm Đà La Ni bèn phát nguyện làm lợi ích, an lạc tất cả chúng sinh. Liền khi ấy, trên người mọc ra một nghìn con mắt và một nghìn bàn tay”.

Trong những khóa lễ thường có phẩm trì chú Đại Bi: “Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni…” là sự truyền đạt cho người tụng đọc cảm nhận đại trí lực, đại từ bi, vô quái ngại của vị Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt

Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn còn có các danh hiệu: Bồ Tát Chuẩn Đề, Bồ Tát Quán Thế Âm hay Bồ Tát Quán Tự Tại.

Hình ảnh Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn

Hình ảnh tôn tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn thường có rất nhiều cánh tay, mỗi bàn tay đều có con mắt trí tuệ, trong tay cầm nhiều pháp khí dùng hàng phục ma chướng, những cánh tay cầm kiếm, búa, tràng hoa, châu báu, vải lụa gấm vóc, hoa sen, bánh xe pháp, bình tịnh thủy, chày kim cang… Cũng tượng trưng cho mọi ngành nghề trong cuộc sống trên thế gian này.  Những cánh tay của ngài tỏa ra bốn phương tám hướng để cứu độ nhân gian

Hình tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, ở chùa lớn người ta tạc tượng ngài với hàng trăm, hàng ngàn tay, tậm chí hơn, mang ý nghĩa về sự vô vàn như trên có nói. Còn nơi chùa nhỏ, tượng ngài được tạc chỉ với 48 tay, 2 tay chắt, 2 tay đặt trong tư thế thiền, những tay còn lại cầm pháp phí, châu báu, hoa sen… Con số 48 tương ứng với 48 ngàn pháp môn diệt trừ phiền não tự thân, tương tự như con đường nhập thế của chư phật, người vượt qua được 48 ngàn pháp môn này mới được giải thoát khỏi lục căn của nhân sinh.

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn mã não đỏ

Ý nghĩa của tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn

Thiên thủ thiên nhãn là ngàn mắt ngàn tay. Con số ngàn không chỉ có nghỉa đen là đúng một ngàn, mà ám chỉ một số lượng nhiều vô số kể, không đếm được. Do đó nên hình tượng Quan Âm Thiên thủ Thiên Nhãn trên thực tế tại các chùa có thể có hơn 1000 tay, cũng có thể có vài chục tay hay vài trăm tay.

Nghìn mắt để thấy khắp thế gian và nghìn tay để cứu vớt chúng sinh

Bàn tay tượng trưng cho hành động. Muốn làm việc gì cũng phải dùng đến bàn tay.

Con mắt tượng trưng cho sự xem xét, quán thông, thấu suốt, thấy rõ tường tận tất cả chúng sinh ở các cõi, thấy cả xa lẫn gần, cả to lớn lẫn tế vi, trước mặt và sau lưng, trên và dưới, ban ngày và ban đêm…

Tượng có thể có hình con mắt trong lòng bàn tay, tượng trưng cho ý nghĩa hễ mắt để đâu thì tay theo đó. Hễ nhìn thấy nơi nào có chúng sanh khổ nạn là ngài ứng hiện và dang bàn tay từ bi ra để cứu giúp tức thì

Ý nghĩa của người tuổi Tý khi đeo phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn

Phật bản mệnh (phật hộ mệnh) không phân biệt giàu nghèo, giới tính. Bố mẹ nên đeo Phật Độ Mệnh cho con cái được sức khỏe, bình an. Vợ chồng cùng đeo để gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công. Con cháu nên tặng và đeo cho ông bà để cầu chúc sức khỏe, an lạc.

Những người đang gặp sao xấu, năm hạn, năm tuổi sẽ nhận được sự độ mệnh, bảo vệ tính mạng, che chở, giảm nhẹ tai ương.

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn ban năng lực ứng biến trước mọi nguy cơ sắp xảy ra đối với người tuổi Tý. Giúp thoải mái chiêm nghiệm cuộc đời mà không còn phải cảnh giác, lo sợ.

Từ những lý do trên mà những người tuổi Tý nên thỉnh Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn nhằm giúp tuổi Tý cầu sự bình an, may mắn và hanh phục trong cuộc sống. Hy vong những điều mà xemboi.com.vn mang lại điều bổ ích cho người tuổi Tý

Xem thêm: Abum Phật bản mệnh tuổi Tý

 


Bài viết cùng chuyên mục

Thư viện tổng hợp
Đặt câu hỏi
  • Hình thức tư vấn
  • Online
  • Mail
|