$nbsp;

Xem sao hạn 2019 tuổi Dậu – Chi tiết về nam mạng, nữ mạng các tuổi Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu để biết năm Kỷ Hợi này gia chủ phạm sao gì và cách hóa giải sao hạn ra sao.

Xem sao hạn 2019 tuổi Dậu nam mạng, nữ mạng chi tiết nhất

Xem sao hạn 2019 tuổi Dậu

Xem sao hạn 2019 tuổi Đinh Dậu 1957

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Đinh Dậu nam mạng:

 • Mạng : Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi)
 • Sao chiếu mệnh: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng
 • Vận niên: Kê giáp Viên (Gà về vườn), tốt
 • Thiên can: Đinh gặp Kỷ: Sinh xuất, hao tổn
 • Địa chi: Dậu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 25 âm lịch hàng tháng . Dùng 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”, vận hạn sẽ được hóa giải bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Đinh Dậu nữ mạng:

 • Mạng: Sơn Hạ Hỏa (Lửa dưới núi)
 • Sao chiếu mệnh: Thủy Diệu: Có chuyện buồn
 • Luận hạn: Toán Tận: Trở ngại, va vấp
 • Vận niên: Kê giáp Viên (Gà về vườn), tốt
 • Thiên can: Đinh gặp Kỷ: Sinh xuất, hao tổn
 • Địa chi: Dậu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Dùng 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”, thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Kỷ Dậu 1969

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Kỷ Dậu nam mạng:

 • Mạng : Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn)
 • Sao chiếu mệnh: Vân Hớn: Chủ về rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Thiên la: Tinh thần bất an
 • Vận niên: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương)
 • Thiên can: Kỷ gặp Kỷ: Tương Trợ: Thuận lợi
 • Địa chi: Dậu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 29 âm lịch hàng tháng. Dùng 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Nam mà khấn vái : “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Kỷ Dậu nữ mạng:

 • Mạng: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn)
 • Sao chiếu mệnh: La Hầu: ốm đau, rối rắm
 • Luận hạn: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết
 • Vận niên: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương)
 • Thiên can: Kỷ gặp Kỷ: Tương Trợ: Thuận lợi
 • Địa chi: Dậu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng. Dùng 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay hướng chính Bắc để khấn vái : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”, thì hung hiểm sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Tân Dậu 1981

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Tân Dậu nam mạng:

 • Mạng: Thạch lựu Mộc (Cây Thạch Lựu)
 • Sao chiếu mệnh: Thủy Diệu: Có chuyện buồn
 • Luận hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp
 • Vận niên: Thử quy Điền (Chuột về đồng) tốt
 • Thiên can: Tân gặp Kỷ: Tương sinh: Có lợi
 • Địa chi: Dậu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Dùng 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”, thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Tân Dậu nữ mạng:

 • Mạng: Thạch lựu Mộc (Cây Thạch Lựu)
 • Sao chiếu mệnh: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Tam Kheo: Xây xát tay chân
 • Vận niên: Thử Quy Điền (Chuột về đồng) tốt
 • Thiên can: Tân gặp Kỷ: Tương sinh: Có lợi
 • Địa chi: Dậu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào ngày 25 âm lịch hàng tháng. Dùng 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”, vận hạn sẽ được hóa giải bớt đôi phần.

Xem sao hạn 2019 tuổi Quý Dậu 1993

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Quý Dậu nam mạng:

 • Mạng: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm)
 • Sao chiếu mệnh: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt
 • Luận hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng
 • Vận niên: Kê giáp Viên (Gà về vườn), tốt
 • Thiên can: Quý gặp Kỷ: Phá, hao tổn
 • Địa chi: Dậu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Cúng dâng sao giải hạn vào ngày 25 âm lịch hàng tháng. Dùng 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”, vận hạn sẽ được hóa giải bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Quý Dậu nữ mạng:

 • Mạng: Kiếm phong Kim (Vàng trong Kiếm)
 • Sao chiếu mệnh: Thủy Diệu: Có chuyện buồn
 • Luận hạn: Toán Tận: Trở ngại, va vấp
 • Vận niên: Kê giáp Viên (Gà về vườn), tốt
 • Thiên can: Quý gặp Kỷ: Phá, hao tổn
 • Địa chi: Dậu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Dùng 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”, thì vận hạn sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem sao hạn 2019 tuổi Ất Dậu 2005

Xem vận hạn năm 2019 tuổi Ất Dậu nam mạng:

 • Mạng: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng)
 • Sao chiếu mệnh: Vân Hớn: Chủ về rối rắm, nạn tai
 • Luận hạn: Thiên la: Tinh thần bất an
 • Vận niên: Thỏ lộng Nguyệt (Thỏ giỡn trăng): Tốt
 • Thiên can: Ất gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
 • Địa chi: Dậu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào ngày 29 âm lịch hàng tháng. Dùng 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Nam mà khấn vái : “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

Xem vận hạn năm 2019  tuổi Ất Dậu nữ mạng:

 • Mạng: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng)
  Sao chiếu mệnh: La Hầu: ốm đau, rối rắm
  Luận hạn: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết
  Vận niên: Thỏ lộng Nguyệt (Thỏ giỡn trăng): Tốt
  Thiên can: Ất gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành
  Địa chi: Dậu gặp Hợi: Tam Tai ốm đau, khó khăn
 • Cách hóa giải: Cúng sao giải hạn vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng. Dùng 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay hướng chính Bắc để khấn vái : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”, thì hung hiểm sẽ được nhẹ bớt phần nào.


Bài viết cùng chuyên mục

Xem thêm
Thư viện tổng hợp
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Văn khấn trước khi lau dọn bàn thờ ngày cuối năm chuẩn nhất
Tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh
Nữ xông nhà có được không? Có bầu xông đất tốt hay xấu
Lời chúc đi lễ đầu năm, cầu lộc, cầu duyên cho năm mới
Tử vi tháng 12/2021 của 12 con giáp chi tiết, đầy đủ nhất
Đặt câu hỏi
 • Hình thức tư vấn
 • Online
 • Mail
|
Tu vi